Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Viisas liikkuminen tarkoittaa ympäristöystävällisten kulkumuotojen, kuten pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen suosimista yksin autoilun sijasta. Viisasta liikkumista ovat myös liikkumistarpeen vähentämiskeinot, kuten videoneuvottelut ja etätyö.

Yksityisautoilun ympäristövaikutukset ovat moninkertaiset muihin liikkumistapoihin nähden ja autoiluun painottunut päivittäisliikenne aiheuttaakin paljon ongelmia. Paikallisia haittoja ovat vaikutukset ilmanlaatuun ja melutasoon sekä vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kulttuuriseen viihtyvyyteen. Terveyshaitat näkyvät etenkin ruuhkaisissa kaupunkikeskustoissa. Alueellisesti taas liikenteen typpipäästöt lisäävät rehevöitymistä. Globaali ongelma on autoilun kasvihuonekaasupäästöt, etupäässä hiilidioksidi, jolle katalysaattoritkaan eivät mahda mitään.

Valonia edistää viisasta liikkumista mm. liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä.