Valonian kestävän liikkumisen asiantuntijat auttavat Varsinais-Suomen kuntia viisaan liikkumisen edistämisessä. Autamme kuntia kehittämistarpeiden tunnistamisessa, toimenpiteiden suunnittelussa sekä hankkeistamisessa. Lisätietoja hankkeista.

Valonia voi yhteistyössä kunnan kanssa toteuttaa mm.

  • liikenneympäristön suunnittelua sekä selvityksiä ja kyselyitä
  • vuorovaikutteisen suunnittelutyön osia, kuten kyselyitä, työpajoja, haastatteluja ja kartoituskäyntejä
  • kehittämishankkeita ja -suunnitelmia

Toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös ostopalveluna.

Lisätiedot

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija