Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi (Mobility Management). Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja.

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristöystävällisten liikkumismuotojen kuten pyöräilyn, kävelyn, joukkoliikenteen käytön, kimppakyytien ja autojen yhteiskäytön suosimista ympäristöä saastuttavien muotojen sijasta. Liikkumisen ohjaus täydentää osaltaan liikennejärjestelmätyön keinovalikoimaa. Sen toimenpiteisiin kuuluu mm. kestävän liikenteen ja liikkumisen edistäminen tiedottamalla, ohjaamalla ja markkinoimalla sekä edistämällä kestävien kulkutapojen palveluiden käyttöä. 

Liikkumisen ohjauksen keinoihin lukeutuu myös kestävän liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö ja yhdistäminen helpottuvat.

Lisätiedot

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija