Liikkuminen

Liikennekuva Aurakadulta Turusta
Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle on muodostettu uusi alatyöryhmä, jonka vastuulla on kestävän ja viisaan liikkumisen edistäminen Turun seudulla. Ryhmän tehtävä on kehittää...

Bussi auringossa
Ruskon kunnan asukkaiden nykyistä joukkoliikenteen käyttöä sekä joukkoliikenteen kehittämistarpeita selvitettiin marraskuussa sähköisellä joukkoliikennekyselyllä. Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa...

Bussipysäkille pyörällä
Euroopan Liikkujan viikolla varsinaissuomalaisten kuntien edustajat pohtivat pyöräparkkibussipysäkkien ominaisuuksia ja mahdollisia yhteishankintoja Valoniassa 23.9.2015 järjestetyssä työpajassa. Kunnat...

Valonian kestävän liikkumisen kärkiteemana on tänä vuonna joukkoliikenteen käytön edistäminen yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa. Tämän vuoden aikana myös yrityksiä on kannustettu...

Vertaisvuokraus ja yhteiskäyttöautot ovat uudenlaisia viisaan liikkumisen keinoja, jotka tuovat ihmisille lisää valinnanvaraa päivittäisissä liikkumisvalinnoissa. Useimmilla ihmisillä on...

Yleisöpeleissä joukkueiden saamat pisteet kiinnitetään kankaiseen Liikkumis-pelilautaan, jotta pelin seuraaminen on helpompaa. Liikkumisteemainen sanaselityspeliä voi lainata valoniasta nuorten ja aikuisten...