Liikkuminen

Työnantajilla on käytettävissään monenlaisia keinoja viisaan työmatkaliikkumisen edistämiseksi. Joukkoliikenteen käyttöön voi kannustaa tarjoamalla työntekijöille työmatkaseteliä ja työpyöräilystä voi...

Työpaikkojen viisaan liikkumisen logo
Yrityksille ja kunnille tehdyn markkinatutkimuksen mukaan työnantajia motivoi viisaan liikkumisen edistämiseen eniten terveyshyötyjen lisääntyminen. Motiva Oy:n alkuvuonna 2016 toteuttamaan kyselyyn...

Kuva karttanäkymästä
Pöytyän asiointiliikenteessä kokeillaan parhaillaan paikannuspalvelua. Tarkoituksena on digitalisoinnin avulla helpottaa asiointiliikennepalvelun käyttöä sekä houkutella uusia asiakkaita kyytiin....

Erilaisia kulkuvälineitä Turun liikenteessä
Syyskuun alussa käynnistyvä kansainvälinen Civitas Eccentric -hanke vahvistaa kestävän liikkumisen toimintaa Turun seudulla. Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa ovat mukana hankkeessa,...

Raision pyöräteiden tilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin toukokuussa Raision alueella pyöräileville henkilöille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä vastaajat arvioivat pyörätieverkoston nykytilaa...

Liikennekuva Aurakadulta Turusta
Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle on muodostettu uusi alatyöryhmä, jonka vastuulla on kestävän ja viisaan liikkumisen edistäminen Turun seudulla. Ryhmän tehtävä on kehittää...

Bussi auringossa
Ruskon kunnan asukkaiden nykyistä joukkoliikenteen käyttöä sekä joukkoliikenteen kehittämistarpeita selvitettiin marraskuussa sähköisellä joukkoliikennekyselyllä. Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa...

Bussipysäkille pyörällä
Euroopan Liikkujan viikolla varsinaissuomalaisten kuntien edustajat pohtivat pyöräparkkibussipysäkkien ominaisuuksia ja mahdollisia yhteishankintoja Valoniassa 23.9.2015 järjestetyssä työpajassa. Kunnat...

Valonian kestävän liikkumisen kärkiteemana on tänä vuonna joukkoliikenteen käytön edistäminen yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa. Tämän vuoden aikana myös yrityksiä on kannustettu...