Liikkuminen

Vaikka syksyn pimeät ovat täällä, ei pyörää tarvitse teljetä varastoon. Syyslukukausi on vilkkaimmillaan ja tarve arkiliikkumiseen kestää läpi talvikauden. Sopivilla varusteilla ja asennoitumisella pyöräilystä...

Turun seudulla käynnistyi syksyllä 2017 liityntäpysäköinnin kehittämistyö, johon halutaan mukaan sekä asukkaiden että eri toimijoiden näkemyksiä. Syksyn aikana toteutetussa verkkokyselyssä seudun...

Turun ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielestä etenkin pyöräreittien jatkuvuutta sekä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta tulee parantaa. Myös runkobussilinjastoa sekä joukkoliikenteen sujuvuutta...

Toimiva pyöräsäilytys
Valonia toteutti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyksin kantasairaalan alueen työntekijöille työmatkaliikkumiskyselyn touko–kesäkuun vaihteessa. Kyselyn avulla selvitettiin työmatkaliikkumisen...

Viisaan liikkumisen logo
Varsinais-Suomen kunnat voivat hakea yhteistyössä Valonian kanssa rahoitusta kunnan alueen kestävää liikennettä ja liikkumista edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Toimenpiteet voidaan...

Humalistonkadun pyörätie rakenteilla
Turun keskustassa sijaitsevalle Humalistonkadulle rakennetaan pyöräily-yhteys Ratapihankadulta Yliopistonkadulle. Uusi pyöräily-yhteys on erittäin merkittävä sekä Turun keskustaan että keskustan...

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietettiin 6.–14.5.2017 teemalla "Pyörällä kulkee kaikki!". Varsinais-Suomessa viikko huipentui lauantaina 13.5. lastipyöräkulkueeseen. Mielikuvituksekkaat kulkupelit...

Valonia toteutti toukokuussa Maskun kouluille ja Satumetsän päiväkodille liikenneturvallisuuskyselyn, joka oli suunnattu toimipaikkojen henkilökunnalle sekä lasten huoltajille. Kysely oli osa...

. Kuva: Sanna Forssell
Maskun koulukeskusalue on kestävän ja turvallisen liikkumisen pilottikohde. Tämän kevään aikana Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueen kehittämistä suunniteltiin yhteisissä...