Euroopan Liikkujan viikolla 16.–22.9.2019 kestäviä kulkumuotoja tarkastellaan Turussa monesta mielenkiintoisesta näkökulmasta. Tapahtumat keskittyvät Vanhan Suurtorin ympäristöön ja tarjolla on ohjelmaa sekä asukkaille että päättäjille.

Liikkeellä kaiken ikää -teemapäivänä 18.9. keskitytään senioreihin

Keskiviikkona keskitytään ikäystävällisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Kaikille avoimessa tilaisuudessa HUB Turussa Nunnankadulla kuullaan aamupäivällä asiantuntijoiden puheenvuoroja turvallisesta, kestävästä ja terveellisestä liikkumisesta erityisesti ikäihmisten näkökulmasta.

Iltapäivän paneelissa keskustellaan siitä, miten joukkoliikennettä voidaan kehittää ikäystävällisesti ja miten seniorit voivat osallistua suunnitteluun. Ennen paneelia esitellään kesäkuisen Parempaa joukkoliikennettä senioreille -työpajan tuloksia sekä syksyllä käynnistyvä kokeilu, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen kokeneet ja kokemattomat bussinkäyttäjät jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan.

Päivän aikana HUB Turun tiloissa on mahdollisuus tutustua ja osallistua erilaisiin toiminnallisiin ja tietoa jakaviin pisteisiin. Pisteet ovat samalla osa Turun kaupungin ja Valonian järjestämää Ekotuki FIX -jatkokoulutusta, jossa kaupungin organisaatiossa ekotukihenkilöinä toimivat työntekijät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja verkostoitumaan samalla kun kiertävät näitä kestävään liikkumiseen ja terveyteen perehdyttäviä rasteja.

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Loppuviikon teemoja työpaikat ja liikenteen tulevaisuusvisiot

Työpaikkojen mahdollisuuksia vähentää liikenteen päästöjä käsitellään torstaina järjestettävässä seminaarissa, jossa tarjolla on runsaasti esimerkkejä tavoista järjestää sekä työmatka- että työasiointiliikenne kestävämmällä tavalla. Tapahtumapäivä jatkuu Vanhalla Suurtorilla Fölin 5-vuotissynttäreillä, jossa on ohjelmaa koko perheelle. Karnevaalin päätähtinä nähdään iki-ihanat, TV:stä tutut liikennekonstaapelit Maltti ja Valtti.

Perjantain teemana on liikenteen ja logistiikan tulevaisuus. Aamupäivään puheenvuoroissa pureudutaan muun muassa robottibusseihin ja vesiliikenteen uusiin mahdollisuuksiin sekä kaupunkilogistiikan visioihin. Työpajoissa syvennytään tarkemmin tulevaisuuden liikkumisen eri ulottuvuuksiin. Kaupunkilogistiikan uudenlaisia ratkaisuja pohditaan Turun kaupungin vetämänä osana Citylogistiikka-hanketta, jossa Valoniakin osaltaan on mukana. Työpajojen tuloksia hyödynnetään keväällä alkaneessa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmän päivitystyössä, johon Valonian HEAT-hankkeen avulla pyritään saamaan mukaan aiempaa laajempaa näkemystä ja asiantuntemusta eri sektoreilta. Nyt on siis hyvä mahdollisuus päästä visioimaan liikkumisen mahdollisuuksista Turun alueella ja koko Varsinais-Suomessa. Tervetuloa!

Kokeilu käynnistyy syyskuussa – vertaistukimalliin haussa etenkin vähemmän joukkoliikennettä käyttäviä ikäihmisiä

Valonian ja Turun Ammattikorkeakoulun toteuttamassa joukkoliikenteen mentorointi- ja vertaistukikokeilussa seniori-ikäiset kokeneet joukkoliikenteen käyttäjät opastavat ikätovereitaan Föli-liikenteessä. Osallistujat saavat Föli-kortin maksutta käyttöönsä 30 päivän ajaksi. Kuukauden kokeilujakson aikana bussimatkoja tehdään parin kanssa. Kokeiluun kuuluu myös kyselyjä ja haastatteluja, joiden myötä osallistujien arvokkaat kokemukset voidaan hyödyntää ikäystävällisemmän joukkoliikenteen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kokeiluryhmän tutustumistapaaminen järjestetään keskiviikkona 18.9. klo 11.30–13.00 osana teemapäivän ohjelmaa. Voit ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä Paula Väisäseen!

Teemapäivän ja kokeilun järjestää EU-rahoitteinen GreenSAM-hanke, jonka tavoitteena on edistää ikäihmisten siirtymistä ympäristöystävällisempään ja kestävämpään liikkumiseen huomioimalla seniorien erityistarpeet. Valonian, Turun Ammattikorkeakoulun ja Turun seudun joukkoliikenne Fölin yhteistyöhankkeen tuloksena saadaan työkaluja ikäystävällisemmän joukkoliikenteen suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Lisätiedot