Valonia toteutti syksyllä Turun ammatti-instituutin opiskelijoille suunnatun koulumatkaliikkumiskyselyn. Kyselyllä selvitettiin ammatti-instituutin opiskelijoiden koulumatkaliikkumisen nykytilaa ja etsittiin keinoja, joilla saataisiin lisättyä kävelyä ja pyöräilyä etenkin koulumatkoilla ja koulupäivien aikana. Arkiliikkumisen teema vaikutti aidosti kiinnostavan opiskelijoita ja vastauksia kyselyyn saatiinkin lähes 1500.

On hyvin todennäköistä, että teini-ikäinen mopon tai mopoauton käyttäjä siirtyy täysi-ikäisenä yksityisautoilun pariin. Nuorena opitut tavat luovat pohjaa aikuisena tehtäville valinnoille, joten nuoret olisi tärkeää saada innostumaan lihasvoimin liikkumisesta arjessa. 

Kyselyn vastausten perusteella melko yksinkertaiset ratkaisut voisivat kannustaa opiskelijoita pyöräilyn ja muiden kestävien kulkutapojen pariin. Opiskelijat toivoivat koulurakennuksilta muun muassa parempia suihkutiloja ja turvallisia pyörätelineitä. Hyvänä kannustimena lihasvoimin liikkumiseen koettiin myös koulupäivän lyhentäminen liikuntasuoritteen, kuten kävellen tai pyöräillen kuljetun koulumatkan verran. Opiskelijat ehdottivat myös esimerkiksi koululle hankittavia yhteiskäyttöpyöriä, erilaisia liikkumiskampanjoita ja teemapäiviä, koulutuntien liikunnallistamista sekä jumppapallojen hankintaa luokkatiloihin. 

Koulumatkaliikkumisen opinnollistamista pilotoitiin

Syksyn aikana yhden opiskelijaryhmän kanssa kokeiltiin myös koulumatkaliikkumisen opinnollistamista: mikäli opiskelija voi osoittaa, että hän on kävellyt tai pyöräillyt koulumatkansa tai koulupäivän aikaiset siirtymät, hyvitetään lihasvoimin kuljetut koulumatkat oppitunteina Työhyvinvoinnin ylläpito -kurssilla. Kokeilun aikana mahdollisuutta käytti parikymmentä opiskelijaa. Opiskelijat osoittivat aktiivisuutensa liikkumisen seurantaan tarkoitettujen mobiilisovellusten avulla ja saivat matkoista merkintöjä kurssisuoritukseensa. Lyhyt kokeilu antoi positiivisia merkkejä siitä, että vähemmän aktiivisia opiskelijoita voitaisiin kannustaa liikkumaan opinnollistamisen avulla. Kokeilu antoi myös toivoa siitä, että kävelystä ja pyöräilystä saatavat merkinnät opintosuoritukseen vähentäisivät opiskelijoiden mopoilua ja autoilua. Opinnollistaminen voisikin olla erittäin potentiaalinen keino kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen.

Kyselyn ja opinnollistamiskokeilun lisäksi toteutettiin ammatti-instituutin koulurakennusten tilakartoitus, jossa tarkasteltiin, kuinka koulurakennuksissa ja niiden pihapiireissä on otettu huomioon kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeet ja millä toimenpiteillä olosuhteita voitaisiin parantaa. 

Lue selvitys kokonaisuudessaan: Turun ammatti-instituutin koulumatkaliikkumisselvitys

Lisätiedot