Pakettipalveluita ja kuljetusratkaisuja on pohdittu syksyn aikana muun muassa kuljetusyritysten, verkkokaupan edustajien sekä ohjelmistokehittäjien kanssa. 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut  -hankkeen järjestämissä työpajoissa on saatu hyvää pohjatietoa siitä, millaiset ideat ovat jo alueen toimijoille tuttuja esimerkiksi muualta Euroopasta. Erityiseksi kiinnostuksen kohteiksi syksyn aikana ovat nousseet samana päivänä lähetettävien ja toimitettavien verkkokaupan kuljetusten mahdollistaminen ja joustava pakettien noutaminen läheltä kotia tai muuten matkan varrelta kaupunkialueella.

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa Helsingin toimenpiteitä luotsaava Assi Rautanen Forum Virium Helsingistä iloitsee, että logistiikkasektorilla on selvästi nähtävissä todellinen tarve ja halu viimeisen kilometrin jakelun kehittämiseen, mihin digitalisaatio muun muassa tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia.  Hänen mukaansa innovatiiviset ratkaisut löytyvät parhaiten yhteistyössä yritysten, kaupunkilaisten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. "Odotan innolla lisää avointa keskustelua ja yhteiskehittämistä", summaa Rautanen työpajojen antia.

Uudenlainen ja joustava lähijakelupiste kaupunginosan keskipisteenä

Työpajojen tärkeimmät teemat ovat olleet lähijakeluasemien konsepti sekä verkkokaupan pikatoimitusprosessi. Keskiössä on ajatus pakettien lähijakelupisteestä, joka sijaitsisi esimerkiksi kaupungin keskustassa tai asuinalueella. Viimeisen kilometrin kuljetuksia hoidettaisiin kaluston monipuolistuessa enenevästi vähäpäästöisillä ja kevyillä kuljetustavoilla, kuten sähköisillä tavarapyörillä ja -skoottereilla. Uudenlaisten digitaalisten sovellusten käyttöönottaminen pakettipalveluissa mahdollistaisi nopean ja turvallisen valtuutuksen kolmannelle osapuolelle, jos lähetystä ei pääse itse hakemaan. Paikanninpalvelut ja seurantajärjestelmät vähentäisivät väärinkäytösten riskiä, minkä vuoksi yhä useammat yritykset ja yksityishenkilötkin voisivat kuljettaa paketteja vaikka sivutyönään.

Kaupunkilaisten osallistuminen kuljetusketjuun ja lähetyksen saaminen loppukäyttäjälle lähijakelupisteestä mahdollisimman vähähiilisesti kirvoittikin työpajoissa monenlaisia näkemyksiä: voisiko vaikka ruokalähetti- ja taksipalveluiden tapaan myös asukkaita osallistaa lähettityöhön? Esimerkiksi lastenrattaiden kanssa kulkevilla vanhemmilla on kuljetustila valmiiksi mukanaan – palvelun kautta voisi tarkistaa, sattuuko kotimatkan varrelle ketään kuljetustarpeista ja kenties tienata samalla kuriirina olosta. Myös paljon pyöräilevät opiskelijat voisivat olla kiinnostuneita lisätienestistä. Logitrail Oy:n Linda Vikman visioi, että osallistamisessa mukaan tulee myös uudenlainen, sosiaalinen ulottuvuus ja ihmisten kohtaamista voisi enemmänkin ottaa lähtökohdaksi uudenlaista palvelua suunnitellessa. Sovelluspohjaisena systeeminä ja esimerkiksi pelillistämisen kautta kaupunkikuriirit voisivat kerätä itselleen pisteitä ja kasvattaa mainettaan luotettuna lähettinä – vastaanottaja puolestaan voisi valita sovelluksen avulla suosikkikuskinsa.

Lähijakelukonsepti sovellettavissa myös seudullisesti

Työpajoissa hahmoteltu lähijakelupistekonsepti on sovellettavissa myös taajama-alueen ulkopuolelle. Jakelupisteen toiminnot voisi yhdistää muihin jo olemassa oleviin palveluihin kyläkeskuksissa tai kehittää liityntäpysäköintipaikkojen palveluita. Pysäkki keskellä kylää -mallissa polkupyörien ja autojen liityntäpysäköintialue olisi osa laajempaa palveluiden kokonaisuutta ja siihen sopii mainiosti myös pakettien noutopiste, johon lähetyksiä voisi tulla sekä bussien kyydissä että itse tuotuna.

Työpajoissa pohdittiinkin myös julkisen liikenteen roolia osana kuljetustyötä: voisiko Föli-busseissa tai mahdollisesti raitiovaunussa olla myös pakettilokero-osionsa? Kaupunkifillariasemia voisi myös hyödyntää pakettiautomaattipaikkoina. Oman roolinsa keskustelusta saivat myös dronet. DHL:n Teemu Törnströmille droneilla hoidettu logistiikka oli jo tuttu idea: DHL on testannut niitä esimerkiksi Saksassa jo pitkän aikaa. Digiteknologiassa muutostahti on kuitenkin hurja ja esimerkiksi viisi vuotta sitten toimimattomaksi todettu kuljetustapa voikin tämän päivän paikannustekniikan myötä olla jo hyvinkin mahdollinen

Konkreettiset kokeilut käynnistyvät ensi keväänä

Uusien ratkaisujen suunnittelu ja konkreettiset kokeilut etenevät keväällä 2109. Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja sitä vetää Turun kaupunki. Valonian lisäksi toteuttajina hankkeessa ovat Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut sekä Helsingin kaupungin kehittämis- ja innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Seuraa toimenpiteitä osoitteessa www.citylogistiikka.fi sekä Twitterissä @citylogistiikka.

 

Lisätiedot