Turun seudun liikenteen kehittämisestä saa nyt tietoa aiempaa helpommin juuri avautuneen www.kulje.fi- verkkosivuston myötä. Varsinais-Suomen liiton ylläpitämän sivuston kautta asukkaat, yritykset, poliitikot sekä eri alan virkamiehet löytävät kootusti tietoa alueellisesta liikenteen kehittämisestä.

Sivuston ajankohtaisiin uutisiin kootaan seudun liikennettä koskevia tiedotteita. Sivusto tarjoaa myös esittelyaineistoa Turun seudun liikenteen kehittämisestä, niin meneillään olevista kuin tulevistakin projekteista. Tieto esitetään helposti lähestyttävässä muodossa lyhyitä tietoiskutekstejä ja visuaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on luoda positiivista otetta liikenteen kehittämisen ympärille.

”Sivujen tavoitteena on, että jokainen seudun kulkija ymmärtää paremmin, miten ja miksi kehitämme seudun liikennettä. Taustalla vaikuttavat mm. EU:sta asetetut päästövähennysvelvoitteet, kansanterveys sekä paikoin esimerkiksi katutilan kapeus”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Myös asukkaita kannustetaan itse vaikuttamaan kulkuympäristöönsä sekä sivuston että sen oheen perustetun kulje.fi -instagram-tilin kautta. Sosiaalisen median sisältöjen kautta päättäjille voidaan tuoda näkyväksi, mitä asukkaat haluavat kulkureiteiltään sekä -palveluiltaan nyt ja tulevaisuudessa.

Kulje.fi-sivut on toteutettu osana seudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä, jota vetää Varsinais-Suomen liitto. Kulje.fi-sivut toteuttavat Varsinais-Suomen liiton kumppanuusstrategiaa. 

Lisätiedot