Valonia on saanut jälleen Liikennevirastolta valtionavustusta vuoden 2018 liikkumisen ohjaustoimintaan Varsinais-Suomessa. Avustuksella edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä liikkumisen ohjauksen integrointia liikennejärjestelmätyöhön. Myös maankäyttöä ja liikennettä yhteensovittavaa suunnittelua kehitetään ja uusien liikkumispalveluiden käyttöönottoa edistetään.

Liikkumisen ohjauksen toimenpiteet toteuttavat Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita. Ne tukevat Turun kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä sekä maakunnan strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja kestävän liikkumisen tavoitteita. Osahankkeet liittyvät seuraavanlaisiin teemoihin:

  • Liikkumisen ohjaus osana liikennejärjestelmätyötä

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushanke tukee osaltaan Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyötä luotsaamalla viisaan liikkumisen alatyöryhmän toimintaa, osallistumalla seudulliseen ja kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiin sekä viestimällä monikanavaisesti viisaan liikkumisen ajankohtaisista asioita ja tapahtumista.

  • Maantie 110 MAL-hanke: parannuksia jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen

Tierakentamiseen liittyvää liikkumisen ohjausta pilotoidaan osana Turusta Kaarinaan kulkevan 110-tien jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantavaa rakennushanketta syksyn 2017 aikana. Asukkaille viestitään tulevista parannuksista ja rakennusaikataulusta konkreettisella tavalla. Visuaalisilla infomateriaaleilla tullaan havainnollistamaan muun muassa uusia pysäkki- ja suojatiejärjestelyjä, alikulkujen parannuksia sekä rakentamisenaikaisia reittejä.

  • Harrastetaksipalvelun pilotissa kokeillaan uutta liikkumispalvelua

Hankkeessa edistetään myös uusien ja kestävien liikkumispalveluiden käyttöönottoa toteuttamalla harrastetaksipalvelun pilotointi testiryhmällä ja keräämällä ja analysoimalla käyttäjäkokemuksia. Tavoitteena on optimoida lasten kuljetuksia, vähentää liikenneruuhkia sekä luoda hyvinvointia alueen asukkaille uuden palvelukonseptin muodossa.

  • Pyöräilyn edistämistä katsauksen ja kilpailujen voimin

Seudullista pyöräilyä edistetään hankkeessa laadittavan Pyöräilykatsauksen avulla. Katsaus kokoaa yhteen Turusta ja Turun kaupunkiseudulta pyöräilyn edistämiseen liittyvää aineistoa, kuten tuloksia selvityksistä ja asukaskyselyistä sekä toteutetuista pyöräilyn edistämistoimista. Ensimmäistä kertaa Turun seudulla toteutettava katsaus on alueellisesti uusi pyöräilyn markkinoinnin muoto, jonka päätavoitteena on kannustaa asukkaita pyöräilyn lisäämiseen arkiliikkumisessaan ja siten pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvamiseen.

Hankkeessa toteuttava perinteinen Pyörällä töihin -kilpailu kannustaa varsinaissuomalaisia työpaikkoja lisäämään työntekijöidensä kestävää liikkumista. Pyörällä töihin -kilpailussa varsinaissuomalaiset työpaikat kilpailevat siitä, mikä työpaikka saa kerättyä viikon aikana eniten lihasvoimin kuljettuja kilometrejä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Kilpailu järjestetään toukokuussa, 14.–21.5.2018.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus jaetaan tänä vuonna osana Pyörällä töihin -kilpailua. Tunnustus myönnetään työpaikalle, joka parhaiten innostaa työntekijöitään taittamaan työmatkat tai työasiointimatkat kestävällä tavalla.

  • Työmatkaliikkumisselvitys Meyer Turku Oy:n telakan alueelle

Meyer Turun telakka-alueelle toteutetaan työmatkaliikkumisselvitys, jonka avulla tunnistetaan vaikuttavimmat keinot vähentää yksin omalla autolla ajamista ja joukkoliikenteen käytön sekä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen henkilökunnan työmatkaliikenteessä. Selvityksen pohjana on keväällä telakan työntekijöille toteuttava kysely. Telakan kasvava työmatkaliikenne aiheuttaa haasteita myös alueellisesti ja siksi selvityksen toteuttamiseen ovat sitoutuneet myös Raision ja Turun kaupungit.

Työmatkaliikkumisselvityksen valmistuttua järjestetään tulosfoorumi, johon kutsutaan paikalle myös liikennesuunnittelusta ja kaupunkikehittämisestä vastaavia tahoja. Tulosfoorumien tavoitteena on sitouttaa toimijoita työmatkaliikkumisselvityksessä esiin nousseiden kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen.

  • Turun ammatti-instituutin opiskelijoita kannustetaan liikkumaan kestävästi

Turun kaupungin ammatti-instituutin opiskelijoille toteuttavan koulumatkaliikkumisselvityksen ja koulurakennuksiin tehtävien tilakartoitusten avulla tunnistetaan keinoja muuttaa opiskelijoiden koulumatkoja kestävämpään suuntaan. Erityisesti halutaan lisätä arkiliikkumista, eli kävelyä ja pyöräilyä.

Kouluaikaiset matkat, kuten siirtymiset yksiköiden välillä, ovat yleensä lyhyitä, alle kahden kilometrin mittaisia matkoja ja juuri sopivia kävelyyn tai pyöräilyyn. Syksyn aikana toteutetaan kouluaikaisten matkojen pilotti, jossa matkat sidotaan osaksi opintoja. Tarkoituksena on luoda matkoille oma kurssi, jolle luodaan tavoitteet, kriteerit ja arviointi. Pilotti tullaan toteuttamaan Aninkaisten koulurakennuksessa, jossa on noin 600 opiskelijaa.

Lisätiedot