Turun seudulla käynnistyi syksyllä 2017 liityntäpysäköinnin kehittämistyö, johon halutaan mukaan sekä asukkaiden että eri toimijoiden näkemyksiä. Syksyn aikana toteutetussa verkkokyselyssä seudun asukkailta tiedusteltiin, mihin he nykyään jättävät autonsa tai pyöränsä käyttäessään bussia tai junaa, sekä minne he toivoisivat lisää liityntäparkkipaikkoja.

Kehittämistyö jatkuu ja seuraavana vuorossa on työpaja, jossa kerätään näkemyksiä liityntäpysäköinnin kehittämiseksi ja suunnitellaan yhteistyön mahdollisuuksia eri toimijoiden välillä. Lisäksi tilaisuudessa luodaan raameja kehittämissuunnitelman sisällölle.

Liityntäpysäköintiä kehitetään osallistavin menetelmin

Liityntäpysäköinti tukee hyvin toteutettuna joukkoliikenteen käyttöä ja lisää sen käyttöä niiden keskuudessa, joilla on joukkoliikennepysäkille liian pitkä matka kävellen. Tarkoituksena on luoda Turun seudulle liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä määritellä seudullisesti merkittävät ja kehittämiskelpoiset liityntäparkkipaikat. Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma laaditaan Turun seudun niin sanotulle rakennemallialueelle, johon kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku.

”Pyörille tullaan lisäämään parkkipaikkoja linja-autoliikenteen pysäkeillä jo ensi vuonna. Niiden toteutuksessa huomioidaan asukaskyselystä saatu palaute. Henkilöautojen liityntäpysäköinnin suunnittelu ja toteutus vaativat sen sijaan kokonaisvaltaisempaa tarkastelua sekä seudullisen tahtotilan muodostamista. Esimerkiksi keskuskaupungin pysäköintipolitiikka vaikuttaa merkittävästi henkilöautojen liityntäparkkipaikkojen rakentamisen kannattavuuteen”, kuvailee liikennesuunnittelija Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitosta.

Selvitystyötä vetää Varsinais-Suomen liitto ja sen käytännön toteuttamisesta vastaa WSP Finland. Työn ohjausryhmä koostuu Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Fölin, seudun kuntien sekä CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen edustajista.

”Liityntäpysäköinnille halutaan luoda tulevaisuuden kehittämissuunnat vahvassa sidosryhmäyhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Siksi esimerkiksi suunnittelutyön ohjausryhmä koostuu seudun useista eri organisaatioiden edustajista. Loppukäyttäjien mielipide on myös erittäin tärkeä, minkä vuoksi asukkaiden tarpeita liityntäpysäköinnin kehittämiseksi kartoitettiin karttakyselyllä”, kertoo projektipäällikkö Kaisa Karhula WSP Finlandista.

Asukkaiden näkemyksiä kerättiin kyselyllä

Syksyllä 2017 toteutetussa verkkokyselyssä seudun asukkailta tiedusteltiin, mihin he nykyään jättävät autonsa tai pyöränsä käyttäessään bussia tai junaa, ja minne he toivoisivat lisää liityntäparkkipaikkoja. Samalla kerättiin tietoa liikkumistottumuksista ja halukkuudesta käyttää liityntäparkkipaikkoja osana matkaa. Asukaskyselyyn saatiin liki 800 vastausta ja kaikista kohdealueen kunnista. Vastauksista saadaan hyvää, arvokasta tietoa kehittämistyön pohjalle. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Jopo-polkupyörä, jonka voitti Emilia Tuominen. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille vastaajille ja kyselyn jakajille!

Kyselyn tulokset huomioidaan jo tulevana talvena uusien pyöräparkkipaikkojen sijoittelussa tärkeimpien joukkoliikennelinjojen varsille. Lisäksi vastauksia hyödynnetään seudun liityntäpysäköinnin tavoitetilan määrittelyssä sekä muutaman parkkipaikan tarkemmassa suunnittelussa tulevana talvena. Kehittämissuunnitelman on tarkoitus valmistua ensi keväänä, minkä jälkeen kukin kunta lähtee tarkentamaan suunnitelmia ja toteuttamaan liityntäparkkipaikkoja.

Liityntäpysäköinnin kehittämisen työpaja marraskuussa

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmaan liittyen järjestetään torstaina 30.11. työpaja, jossa kerätään näkemyksiä ja ideoidaan liityntäpysäköinnin kehittämistoimenpiteitä, toteuttamisen vastuita ja yhteistyön mahdollisuuksia eri toimijoiden välillä sekä luodaan raameja kehittämissuunnitelman sisällölle.

Työpajan alustaa pysäköinnin huippuasiantuntija Andrew Potter (UK) Parking Perspectives yrityksestä.

Voit ilmoittautua työpajaan tästä linkistä

 

Kehittämissuunnitelma on osa CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, jolla pyritään edistämään kestäviä liikennemuotoja Turun seudulla. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Lisätiedot

Liikennesuunnittelija Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto: mari.sinn(at)varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969
Projektipäällikkö Kaisa Karhula, WSP Finland: kaisa.karhula(at)wsp.com, p. 040 620 3798