Toimiva pyöräsäilytys

Valonia toteutti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyksin kantasairaalan alueen työntekijöille työmatkaliikkumiskyselyn touko–kesäkuun vaihteessa. Kyselyn avulla selvitettiin työmatkaliikkumisen nykytilaa. Tulosten avulla mietitään sopivia toimenpiteitä kestävän liikkumisen lisäämiseksi. Kyselyyn vastasi 1171 Tyksin työntekijää. Lopullinen analyysi on luettavissa raportista, joka valmistuu syyskuun aikana.

Noin 60% vastaajista oli turkulaisia, kaukaisimmat työmatkalaiset tulivat Uudestakaupungista. Suurin joukko (20%) läpi vuoden autoilevista oli turkulaisia. Oman auton käyttöön oli usein syynä matkan pituus, mutta perusteluna oli myös se, että autoilu on yksinkertaisesti helpointa. Tällöin esimerkiksi kokeilukampanjat, joissa pääsee ilman riskejä kokeilemaan uutta kulkumuotoa, voivat olla hedelmällisiä. Oma auto saatetaan valita tottumuksesta, eikä edes ajatella, että matkan voisi taittaa toisellakin tavalla.

Kyselyssä kävi ilmi, että pyöräpaikoitukselle koettiin suurta tarvetta. Pyöräparkin toivottiin olevan lukittu tai ainakin runkolukituksellinen. Työntekijöille toivottiin erillistä parkkia asiakkaiden kanssa. Samalla myös todettiin, että asiakkaidenkin pyöräpaikoitusta pitäisi lisätä. Pyöräparkit koettiin tärkeiksi, oli vastaajan pääasiallinen kulkumuoto mikä tahansa. Asianmukaiset pyöräparkit ovat turvallisia ja niihin voi jättää kulkuneuvonsa työpäivän ajaksi hyvällä mielin, minkä lisäksi ne myös ohjaavat liikennettä. Pyörien pysyminen järjestyksessä on erityisen tärkeää silloin, kun alueella liikkuu hälytysajoneuvoja ja potilaskuljetuksia. 

Lisäksi Tyksissä olisi tarvetta kimppakyyteihin kannustamiselle. Autoilevista vastaajasta 90% ilmoitti saapuvansa töihin yksin – potentiaalia kimppakyytien järjestämiseen siis on. Vastaajat toivoivatkin kannustimien ja etuuksien lisäksi yksinkertaisia järjestelmiä kimppakyytien organisoimiseksi.

Työsuhdematkalippu toimiva kannustin

Kyselyn mukaan suosituin keino joukkoliikenteen edistämiseksi olisi työnantajan osittain tarjoama työsuhdematkalippu. Tällä hetkellä Tyksissä on meneillään pilottikokeilu, jossa halukkaat saivat kesäkuusta asti työsuhdematkalippuetuuden vuoden 2017 loppuun parkkipaikkaoikeudesta luopumista vastaan. Työsuhdematkalippu etuus on 37 € kuukaudessa ja se on tarkoitettu Föli-liikenteeseen, eli Liedon, Kaarinan, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun alueelle. Vastaajista 85% asuu näiden kuntien alueella. Halukkaita kokeiluun oli vähän yli 90, joista kriteerit täyttäviä 49. Kriteerinä oli parkkipaikkaoikeuden omistaminen helmikuusta asti. Vuoden 2017 lopussa osallistujilta saadaan kokemuksia työsuhdematkalippukokeilusta ja niiden pohjalta tehdään mahdollisesti jatkotoimenpiteitä.

Hyvät ideat haussa

Kyselyssä toivottiin myös hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita kestävän liikkumisen lisäämiseksi. Ideoita tuli pyörän pumppujen hankkimisesta, liukuesteiden jakamisesta ja kimppakyytietuuksista aina kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan parkkialueeseen, josta olisi jatkuva bussiyhteys Tyksiin.

Kestävään liikkumiseen, kuten joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kimppakyyteihin kannustaminen hyödyttää kaikkia. Liiketeen rauhoittuessa päästöt vähenevät ja ilmanlaatu paranee. Lisäksi toimenpiteillä saadaan vapautettua parkkipaikkoja niille, joilla ei ole mahdollisuutta tulla töihin muulla kulkuneuvolla.

 

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke

Kunnille rahoitusta kestävän liikkumisen toimenpiteisiin