Työpaikkojen viisaan liikkumisen logo

Yrityksille ja kunnille tehdyn markkinatutkimuksen mukaan työnantajia motivoi viisaan liikkumisen edistämiseen eniten terveyshyötyjen lisääntyminen. Motiva Oy:n alkuvuonna 2016 toteuttamaan kyselyyn vastasi 402 yritysjohtajaa ja 24 kunnanjohtajaa. Työhyvinvointi (61%) ja terveyden parantuminen (55%) saivat eniten mainintoja kysyttäessä viisaan liikkumisen edistämisen hyötyjä. Työpaikoilla toteutetuista kestävää liikkumista edistävistä toimenpiteistä yleisin oli etätyöhön kannustaminen (28%).

Miten työnantajan tulisi siis aloittaa viisaan liikkumisen tukeminen? Kolme avainsanaa ovat pyöräily, etätyö sekä joukkoliikenne. Modernissa viisasta liikkumista tukevassa työpaikassa mahdollistetaan etätyö, tuetaan työntekijöiden joukkoliikenteen käyttöä sekä tarjotaan työntekijöille asialliset pyöräparkit ja sosiaalitilat. Nämä kolme toimenpidettä yhdessä tai yksi kerrallaan toteutettuna lisäävät työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia sekä vähentävät liikenteen päästöjä.

Keskiössä toimivat tilat ja välineet sekä kannustus

Asianmukaiset ja viihtyisät pukuhuonetilat mahdollistavat ulkovaatteiden kuivatuksen sekä työmatkapyöräilijöille että -kävelijöille. Pyöräilijöille tärkeintä on turvallinen pyöräparkki, jossa on katos sekä runkolukitusmahdollisuus. Talvella olisi hyvä tarjota mahdollisuutta pyörien säilytykseen sisätiloissa.

Joustavat työajat ja toimivat etäyhteydet helpottavat työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Etätyötä tai mobiilia monipaikkatyötä ei pidä arvottaa joko mahdollisuudeksi tai velvollisuudeksi, vaan se tulisi ottaa luonnollisena osana nykyaikaista työkulttuuria.

Työnantaja saa verovapaasti tukea työntekijöidensä joukkoliikenteen käyttöä 300 eurolla vuosittain kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Tämä työsuhdematkalippuetu on helpointa toteuttaa työmatkaseteleillä, joita tarjoavat sekä Turun seudun joukkoliikenne Föli että Matkahuolto. Työnantaja hankkii setelit ja antaa ne työntekijöilleen, joille seteli on arvonsa mukaisesti rahaa lipputuotteita hankittaessa.

Viisaan liikkumisen tukeminen kannattaa

Investoinnit työntekijöiden terveyteen maksavat itsensä takaisin muun muassa tapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentymisenä. Esimerkiksi sairauspoissaolon kustannukset työnantajalle ovat useita satoja euroja päivässä. Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet taas toimivat usein työpaikan vetovoimatekijöinä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan myös työmarkkinajärjestöillä on kiinnostusta edistää liikkumisen ohjausta nykyistä enemmän. Mobinet Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa oli mukana viisi työnantajajärjestöä ja viisi työntekijäjärjestöä. 

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista myös kannatti viisaan liikkumisen tasa-arvoista kompensointia, vaikkakin piti sitä vaikeana toteuttaa. Kompensoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi järjestelyä, jossa työntekijät voisivat kukin valita tietyn summan arvosta etuuksia kuten työmatkasetelin, parkkipaikan tai polkupyörän varusteita. Kestäviä kulkumuotoja nähtiin voitavan priorisoida helpommin, jos yrityksellä oli jo ennestään ympäristötavoitteita. Halua viisaisiin valintoihin on, mutta toteutus koetaan vaikeaksi. Esteet ovat purettavissa vuoropuhelulla lainsäätäjien, työmarkkinaosapuolten sekä palveluntarjoajien kesken.

Rahoitusta työpaikan liikkumisen ohjaukseen

Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma avasivat vuodelle 2017 rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K-luonteisiin projekteihin. Rahoitus on suunnattu uudenlaisten, innovatiivisten toimintamallien kokeilemiseen, soveltamiseen ja kehittämiseen työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa. Lue lisää T&K-rahoituksesta Sitran sivuilta.

Valoniasta saa tarvittaessa tietoa sekä konsultointia kestävän liikkumisen edistämiskeinoista ja siten näkökulmaa toimenpiteisiin, joihin rahoitusta voi hakea.

Lisätiedot

Työsuhdematkalipuista lisäinfoa ja käytännön vinkkejä työpaikoille löydät Fiksusti töihin -sivustolta.

Tutustu myös Valonian tarjoamiin asiantuntija- ja neuvontapalveluihin.

 

Ota yhteyttä