Erilaisia kulkuvälineitä Turun liikenteessä

Syyskuun alussa käynnistyvä kansainvälinen Civitas Eccentric -hanke vahvistaa kestävän liikkumisen toimintaa Turun seudulla. Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa ovat mukana hankkeessa, jossa kehitetään sähköistä liikennettä, yhteiskäyttöauto- ja pyöräpalveluja sekä liikkuminen palveluna -konseptia Turun seudulla.

Turussa hanke kehittää erityisesti Itäharju–Kupittaan sekä keskustan kestävää liikkumista. Kupittaalle luodaan Liikkumispiste, joka yhdistää yhteiskäyttöpyörät, yhteiskäyttöautot ja joukkoliikenteen. Turun keskustaa kehitetään polkupyörien yhteiskäyttöpalveluiden osalta. Yliopistokampuksen kävely- ja pyöräily-yhteyttä Kupittaa–Itäharju alueeseen parannetaan. Koko seudulla hanke edistää joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehitystyötä. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan biokaasun käyttöä ja edistetään biokaasun käytön lisääntymistä logistiikassa.

Varsinais-Suomen liitto toteuttaa hankkeessa liikkumisbarometrin sekä liityntäpysäköintiselvityksen. Kestävän liikkumisen alueellisena asiantuntijana Valonia on aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa Turun kaupungin toimijoiden tukena.

Turun kaupunki on hankkeen toteutuksesta päävastuussa. Muut paikalliset kumppanit ovat Union of Baltic Cities (UBC), Turun ammattikorkeakoulu, Westerm Systems Oy, Turun Kaupunkiliikenne Oy sekä Gasum Biovakka Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana kansainvälisiä kumppaneita Espanjasta, Ruotsista, Saksasta sekä Bulgariasta.

Lisätiedot

Laura Leppänen, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 767 4364, laura.leppanen(at)varsinais-suomi.fi

Riikka Leskinen, Valonia

Lisää aiheesta

Turun Sanomat 23.3.2016 Kupittaalle tulee Liikkumispiste