Liikennekuva Aurakadulta Turusta

Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle on muodostettu uusi alatyöryhmä, jonka vastuulla on kestävän ja viisaan liikkumisen edistäminen Turun seudulla. Ryhmän tehtävä on kehittää seudullisesti jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä sekä liikkumisen ohjausta. Alatyöryhmää vetää Valonian kestävän liikkumisen asiantuntija Paula Väisänen.

Viisaan liikkumisen alatyöryhmä edistää seudun kestävän liikkumisen tavoitteita sisältäviä strategioita ja suunnitelmia, kuten Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusta. Seudulla on myös käynnistymässä useita kestävää liikkumista edistäviä hankkeita, joiden toteutumista ryhmä edesauttaa. Ensityönään alatyöryhmä paneutuu seudulliseen pyöräilyn viitoitussuunnitelmaan ja liikkumisen ohjauksen pakettiin valtatien 10 (Turku-Lieto) pilotissa. Alatyöryhmä on valtuutettu myös listaamaan vuosittain seudulliset kestävän liikkumisen kärkihankkeet.

Viisaan liikkumisen alatyöryhmään kuuluvat edustajat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta, Turun kaupungilta sekä Turun seudun joukkoliikenne Fölistä. Kokouksiin kutsutaan muiden seudun kuntien edustajia, kun käsiteltävänä on kyseisiä kuntia koskevia suunnitelmia tai hankkeita. Tavoitteena on järjestää kerran vuodessa laajempi seminaari tai kokous, jonne kutsutaan edustajat seudun kaikista kunnista.

Alatyöryhmä toimii kiinteästi osana Turun seudun muuta liikennejärjestelmätyötä. Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä ohjaa ja tukee viisaan liikkumisen alatyöryhmän toimintaa mm. osoittamalla ryhmälle hankkeita edistettäväksi. Työryhmän puheenjohtaja Varsinais-Suomen liiton liikennesuunnittelija Mari Sinn on mukana viisaan liikkumisen alatyöryhmän kokouksissa, mikä parantaa tiedonkulkua ryhmien kesken sekä toiminnan kehittämistä.