Valonian kestävän liikkumisen kärkiteemana on tänä vuonna joukkoliikenteen käytön edistäminen yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa. Tämän vuoden aikana myös yrityksiä on kannustettu joukkoliikenteen käyttöön  tarjoamalla tietoa työsuhdematkalipusta ja sen eduista.

Yritykset voivat kannustaa työntekijöitään joukkoliikenteen käyttöön työsuhdematkalipun avulla. Kuuden kunnan kattavalla Fölin liikennöintialueella työmatkaseteli on kätevä ratkaisu yrityksille työsuhdematkalipun toteuttamiseen. Tasataksalla toimivan seutuliikenteen myötä joukkoliikenteellä tapahtuva kuntien välinen työmatkaliikkuminen on helpottunut huomattavasti. Työmatkaseteliä onkin tuotu tutuksi kuluvana vuonna merkittävissä alueellisissa yrityksissä.

Saatujen kokemusten perusteella yritykset suhtautuvat positiivisesti niin työsuhdematkalippuun kuin kestävän liikkumisen edistämiseen ylipäätään. Työmatkasetelin tarjoaminen lisää yrityksen houkuttelevuutta työnantajana sekä vahvistaa kuvaa yhteiskuntavastuullisesta, ympäristöasiat huomioivasta valveutuneesta toimijasta.

Föli-alueen yrityksiä kontaktoidaan vielä kuluvan syksyn aikana työmatkaseteliin liittyen. Työmatkaseteliin liittyvistä yritysvierailuista voi tiedustella lisää Valonian kestävän liikkumisen asiantuntijalta. Yritysvierailuilla tuodaan esiin joukkoliikenteen ohella myös laajemmin kestävän liikkumisen teemoja.

Mikä on työmatkaseteli?

Työmatkasetelit toimivat käypänä valuuttana ostettaessa Fölin lipputuotteita, esimerkiksi ladattaessa arvokorttia tai kausikorttia. Kortteja voi käyttää sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla, jolloin työsuhde-etu mahdollistaa käyttäjälleen myös virkistäytymismatkat. Työnantaja voi antaa työmatkaseteleitä verovapaasti 300 euroon saakka/työntekijä/vuosi.

Lue lisää työmatkasetelistä Fölin sivuilta.