Liikkuminen

Ihmisten arkiliikkuminen ylittää kuntien rajat, joten kunnissa tehtävän liikennesuunnittelutyön lisäksi usean organisaation välinen seudullinen yhteistyö on tärkeää liikkumisen ja liikenteen...

Euroopan Liikkujan viikolla 16.–22.9.2019 kestäviä kulkumuotoja tarkastellaan Turussa monesta mielenkiintoisesta näkökulmasta. Tapahtumat keskittyvät Vanhan Suurtorin ympäristöön ja tarjolla on...

Valoniassa on edistetty harrastetaksipalvelun kehittämistä ja toiminnan jalkauttamista Turun seudulle vuodesta 2018 alkaen. Harrastetaksipalvelu perustuu kyytitilausten yhdistelyyn ja sen...

Parempaa joukkoliikennettä senioreille
Valonia edistää yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa ikäihmisten joukkoliikenteen käyttöä ja pyrkii lisäämään heidän osallisuuttaan joukkoliikenteen suunnittelussa. Syksyllä 2019 ryhdytään...

Turun Puutorille avattiin toukokuussa uusi CityHUB-lähijakeluasema. Kyseessä on kestävään liikenteeseen perustuva vuoden mittainen kokeilu, jossa testataan pakettien jakelua sähköpolkupyörillä....

Varsinais-Suomen kuntien johtoa ja asiantuntijoita eri sektoreilta kokoontui keskustelemaan maakunnan liikenteen tulevaisuudesta perjantaina 24.5. Tilaisuus käynnisti liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön maakunnassa ja Turun...

Valoniassa on suunniteltu ja edistetty harrastekuljetusten ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä perheiden ajankäytön helpottamiseen tähtäävää harrastetaksikokeilua viime kesästä saakka...

Aurakadun punaiset pyöräkaistat.
Ajankohtaisia pyöräilykuulumisia, erilaisia toimijoita ja mielenkiintoisia tilastonostoja kokoava Pyöräilykatsaus on koottu ensimmäistä kertaa Turun seudulla. Katsauksessa ovat mukana Kaarina,...

Ihmisiä nousemassa linja-autoon Turun keskustassa.
Ikäihmiset ovat merkittävä väestönosa liikenteessä ja heidän osuutensa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa entisestään. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi onkin tärkeää lisätä...