Green Silver Age Mobility -hanke edistää siirtymistä ympäristöystävällisempään ja kestävään liikkumiseen huomioimalla erityisesti vanhusväestön näkökulmasta liikkumiseen liittyvät eritystarpeet. Hanketta toteutetaan vuosina 2019-2021.

GreenSAM -hankkeessa keskitytään aktiivisen vanhusväestön henkilöautoliikenteen vähentämiseen, vanhusväestön osallistamiseen sekä vanhusväestön näkökulmasta toimivien kestävien liikenneratkaisujen osuuden kasvattamiseen. Valonia tekee hankkeessa yhteistyötä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa.

Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja vakiinnutetaan erilaisia aktiiviselle vanhusväestölle suunnattuja, kestävää liikkumista edistäviä osallistamiskeinoja, joista toimivimmat kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille sekä liikennesuunnittelun parissa työskenteleville tahoille. Työkalupakkia on tarkoitus hyödyntää hankkeen kohdekaupungeissa sekä edelleen laajemmin koko Itämeren alueella. 

Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Hampuri (päätoteuttaja), Aarhus, Gdansk, Tarto, Riika, Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Institute of Baltic Studies (Tarto) ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto: 1.1.2019–30.6.2021

Green SAM RGB web csm IBSR logo EUflag 1000px 001a756769

Hankkeen tiedotteet

MEDIATIEDOTE 14.5.2019 Seniorit kutsutaan kehittämään joukkoliikennettä

Hankkeen uutiset

15.4.2019 Turussa osallistetaan ikäihmisiä joukkoliikenteen kehittämiseen

2.7.2018 Parempaa joukkoliikennettä senioreille

 

 

Lisätiedot

Silja Ngobese