6Aika-logobanneri

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke keskittyy kaupunkien keskusta-alueiden jakeluliikenteen kehittämiseen uudenlaisten jakeluratkaisuiden ja palvelukonseptien avulla. Hankkeessa pilotoidaan erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, autonomisesti liikkuvaa kalustoa sekä lähijakeluratkaisuja. Pilottien lisäksi hankkeen aikana tehdään konkreettisia kokeiluja, joiden avulla pyritään vastaamaan yritysten haasteisiin kaupunkilogistiikassa.

Hanke parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä keskusta-alueilla, tukea kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää, tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kartoittaa uusien toimintamallien toimivuutta yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia laajenevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotoimalla viimeisen mailin logistiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti.

Valonian toimenpiteillä tavoitellaan vahvaa viestinnällistä näkyvyyttä hankkeen toimille ja saavutetuille tuloksille sekä oppien ja hyvien käytäntöjen leviämistä myös virallisen hankealueen ulkopuolelle. Yrityksille ja hankekumppaneille järjestettävien yhteiskehitystyöpajojen tavoitteena on suunnitella toteutettavia pilotteja ja työstää uusia yhteistyömuotoja.

Hankekonsortioon kuuluu Turun kaupunki päätoteuttajan roolissa sekä osatoteuttajina Forum Virium Helsinki, Tampereen AMK, Turun AMK ja Varsinais-Suomen liitto/Valonia.

Lisätiedot

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija

Hankkeen nettisivut

www.twitter.com/citylogistiikka