Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hankkeessa edistetään kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista suunnittelua seudullisesti, markkinoidaan ja viestitään kestävämmistä kulkutavoista uusilla ja visuaalisesti kiinnostavilla tavoilla sekä edistetään uusien liikkumisen palveluiden käyttöönottoa.

Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista suunnittelua edistetään liikennejärjestelmätyön viisaan liikkumisen alatyöryhmätyöskentelyllä, osallistumalla seudulliseen ja kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiin, toteuttamalla maakunnallista viisaan liikkumisen viestintää ja kampanjoita sekä tekemällä Meyerin Turun telakan henkilökunnalle työmatkaliikkumiskysely, jonka tulokset auttavat seudullista jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä kohdentamaan kestävää liikennettä edistäviä toimenpiteitä.

Uusia, innovatiivisia, tavoitteellisia ja käyttäjiä osallistavia tapoja tehdä kestävän liikkumisen markkinointia, viestintää ja kampanjointia edistetään suunnittelemalla ja toteuttamalla 110-tien MAL-hanketta tukeva liikkumisen ohjauksen kokonaisuus, tekemällä Turun seudulle visuaalisesti kunnianhimoinen ja laatuaan ensimmäinen pyöräilykatsaus sekä toteuttamalla Turun ammatti-instituutissa opinnollistamis-pilotti tavoitteena lisätä koulupäivänaikaista kävelyä ja pyöräilyä. Kestävän liikkumisen olosuhteita ammatti-instituutissa selvitetään lisäksi liikkumiskyselyllä ja kiinteistökartoituksilla. Kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen liikkumispalveluiden kokeilua, kehittämistä ja käyttöönottoa edistetään hankkeessa keräämällä ja analysoimalla potentiaalisten käyttäjäryhmien tarpeita liittyen harrastetaksipalveluun.  

Hankkeessa järjestetään myös maakunnallinen Pyörällä töihin -kilpailu ja sen yhteydessä toteutetaan järjestyksessään toinen Varsinais-Suomen Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen saajan valinta. Kansallisella Pyöräilyviikolla ja Euroopan Liikkujan viikolla viestitään ajankohtaisista viisaan liikkumisen aiheista Valonian viestintäkanavissa. Lisäksi toteutetaan tulevaisuuden viisaan liikkumisen koulutusosio luottamushenkilöille järjestettävissä kiertotalouskoulutuksissa ja julkaistaan Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkoston (V-S VILI) uutiskirjettä.

Lisätiedot

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija