HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen tavoitteena on saada eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pohtimaan entistä parempia pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita. Hankeaika on huhtikuu 2018 – maaliskuu 2021.

Pyrkimyksenä on kaupunkitilan yhteinen kehittäminen ja pyöräilijämäärän kasvattaminen kunnissa. Hankkeessa kootaan eri näkemyksiä uusien, tehokkaampien keinojen esiinkaivamiseksi. Kolmivuotisen hankkeen aikana tullaan kokeilemaan erilaisia menetelmiä asukkaiden ja muiden kuntasektorin toimijoiden osallistamiseksi. Tavoite on, että vuorovaikutteisen suunnittelun myötä kuntalaiset sitoutuvat paremmin uusiin ratkaisuihin. Eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä puolestaan halutaan lisätä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristöllisten näkökohtien huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa.

Pääpartneri HEAT – hankkeessa on Itämeren Terveet Kaupungit ry. Muut partnerit ovat Turun ammattikorkeakoulu, Jurmalan kaupunki, Tartun kaupunki, Cyckelfrämjandet sekä Institute of Baltic Studies. Hanke on saanut rahoitusta Central Baltic Interreg -ohjelmasta. 

Lisätiedot

Tommola Marja, kestävän liikkumisen asiantuntija