Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja tukee Turun kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä sekä maakunnan strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja kestävän liikkumisen tavoitteita. Painopisteenä on edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä liikkumisen ohjauksen integrointia liikennejärjestelmätyöhön. Lisäksi tavoitteena on edistää maankäyttöä ja liikennettä yhteen sovittavaa suunnittelua. Hanke on saanut Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Maskun kunnassa tehdään Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueelle kestävän ja turvallisen liikkumisen onnistumissuunnitelma, jossa alueen liikennettä tarkastellaan vuorovaikutteisesti kuntalaisten kanssa. Turun yliopistollisen keskussairaalan kantasairaalaan henkilökunnalle tehdään työmatkaliikkumiskysely ja toteutetaan joukkoliikenteen työmatkasetelin pilotointi. Valtatie 10:n osuudella Kaarina – Liedon Nuolemo toteutetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävä kehittämistarveselvitys vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmin. Turun kouluille suunnitellaan koulumatkaliikuntaan kannustavaa sisältöä vanhempainiltoihin ja kaupungin työntekijöille suunnataan liikenneturvallisuus- ja liikennesääntökoulutuksia sekä toteutetaan työmatkaliikuntaan kannustavia toimia.

Liikkumisen ohjaustoiminnassa vahvistetaan aktiivisesti yhteistyötä seudullisten liikkumisen ohjaustyötä tekevien organisaatioiden kesken. Toimenpiteet on valmisteltu ja toteutetaan yhteistyössä useamman kunnan ja toimijan kanssa. Kansallisella Pyöräilyviikolla toukokuussa järjestetään maakunnallinen Pyörällä töihin -kilpailu ja Euroopan Liikkujan viikolla syyskuussa markkinoidaan erityisesti Turun keskusta-alueen pyöräteitä ja kehittyneitä pyöräilyn olosuhteita. Hankkeessa huolehditaan myös Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle perustetun viisaan liikkumisen alatyöryhmän toiminnasta ja autetaan kuntia tunnistamaan ja hankkeistamaan kestävän liikkumisen tarpeita. Lisäksi osallistutaan seudulliseen liikenneturvallisuusyhteistyöhön ja kutsusta kuntien liikenneturvallisuusryhmiin. Hankkeessa toteutetaan viisaan liikkumisen koulutusosio Turun kaupungin ekotukitoiminnan peruskoulutukseen ja julkaistaan Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkoston (V-S VILI) uutiskirjettä.

Lisätiedot

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija