Hankkeessa kehitettiin asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa olivat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.2.2016 - 30.4.2017

Hanke sisälsi neljä toimenpidekokonaisuutta:

1. Asiointiliikenteen tarpeiden ja nykyisten joukkoliikenteen reittien liikennöintitietojen selvittäminen

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja markkinointi

3. Mobiilipalvelut asiointikyytien ja tavarakuljetusten järjestämisessä

4. Asiointiliikenteen palvelukonseptin ja markkinoinnin kehittäminen

Toimenpiteillä selvitetettiin kyytien järjestämiseen keskittyviä mobiilipalveluita sekä mahdollisuuksia hyödyntää hankealueen asiointiliikennettä myös tavarankuljetuksessa, esimerkiksi pakettien ja päivittäistavaroiden osalta. Lisäksi tutkittiin tarvetta ja vaihtoehtoja uudelle asiointiliikenneyhteydelle Kyrön, Riihikosken ja Auran palvelukeskusten välillä sekä kehitetään hankealueella polkupyörien liityntäpysäköintiä joukkoliikennereittien varrella. Kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla kerättiin asiakaslähtöistä tietoa asiointiliikenteeseen kohdistuvista tarpeista. Hankkeessa kehitettiin myös Pöytyän nykyisen asiointiliikenteen markkinointia kaikille kunnan asukkaille.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Pöytyän ja Auran kuntien kanssa ja se sai rahoitusta LEADER-ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

PASSI-hankkeen loppuraportti (pdf)

PASSI-hankkeen loppuraportin liitteet (pdf)


 

Lisätiedot

Mikko Koskinen, kestävän liikkumisen asiantuntija