Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja toimenpiteitä. Painopisteenä on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa painottuu erityisesti joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja Fölin liikkuva myyntipistetyö. Hanke sai Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Hankkeessa edistetään viisaita matkaketjuja kannustamalla kuntia rakentamaan polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Kävely ja pyöräilyä edistetään etenkin Turun kaupungin Koko Turku liikkuu -kampanjan puitteissa. Hankkeeseen sisältyy myös Raision pyöräväyläselvitys, uuden seudullisen pyöräilyn reittioppaan tiedotus, maakunnallinen Pyörällä töihin -kilpailu, koulujen liikenneturvallisuuden, uudenlaisten viisaiden liikkumispalveluiden ja mobiilisovellusten edistäminen sekä kansallisen Pyöräilyviikon ja Euroopan Liikkujanviikon maakunnallinen ohjaus ja viestintä.

Rahoittajina ja yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Turun seudun joukkoliikenne Föli, Turun kaupunki, Raision kaupunki sekä Maskun kunta. Yhteistyötä tehdään rahoittajien lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, seudun liikenneturvallisuustoimijoiden ja Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon (V-S LIVE) kuuluvien tahojen sekä paikallisten pyöräily- ja liikuntatoimijoiden sekä yhdistysten kanssa. Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana.