Syyskuussa 2012 päättyneessä RULLAA -hankkeessa tehostettiin varsinaissuomalaisten pk-yritysten logistiikkaa sekä työ- ja virkamatkaliikkumista. 

Kestävällä logistiikalla ja liikkumisella yritykset voivat säästää kustannuksissa ja pienentää ympäristön kuormitusta kuljetustarpeiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentyessä. Hankkeessa tarjottiin kolmen vuoden ajan alueen yrityksille maksuttomia asiantuntijapalveluita logistiikasta ja liikkumisesta ja lisättiin yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja ympäristötietoisuutta.

Hankkeessa toteutettiin kaksivuotinen kestävän liikkumisen ja logistiikan ohjelma, johon varsinaissuomalaiset yritykset ja työpaikat pystyivät ilmoittautumaan. Ilmoittautuneille yrityksille tehtiin logistiikan ja liikkumisen nykytilan kartoitukset sekä konkreettiset kehittämissuunnitelmat. Lisäksi hankkeeseen sisältyi opinnäytetyöt työ- ja virkamatkaliikkumisesta sekä kestävän logistiikan ja liikkumisen ohjauksesta alueen yrityksessä tai suuressa kunnallisessa työpaikassa.

RULLAA -hankkeessa tarjottiin yrityksille myös mahdollisuus jakaa kokemuksia, verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden alueen pk-yritysten sekä logistiikka-alan toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutti Valonia ja sen päärahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Muita rahoittajia ovat alueen kunnat. Hanke oli osa ESlogC-hanketta (Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen), jota koordinoi Teknologiakeskus Techvilla Oy Hyvinkäältä.