Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia päivitetään ja ne valmistuvat keväällä 2020. Liikenteen päästöjen vähentäminen on päivitystyön keskeinen tavoite. Sen toteutuminen edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta sekä jatkuvaa sitoutumista asian edistämiseen. Kunnalliset päättäjät ovat avainhenkilöitä siinä, että aluetason suunnitelmat etenevät käytännön toimenpiteiksi kunnissa.

Green Silver Age Mobility -hanke edistää siirtymistä ympäristöystävällisempään ja kestävään liikkumiseen huomioimalla erityisesti vanhusväestön näkökulmasta liikkumiseen liittyvät eritystarpeet. Hanketta toteutetaan vuosina 2019-2021.

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke keskittyy kaupunkien keskusta-alueiden jakeluliikenteen kehittämiseen uudenlaisten jakeluratkaisuiden ja palvelukonseptien avulla. Hankkeessa pilotoidaan erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, autonomisesti liikkuvaa kalustoa sekä lähijakeluratkaisuja. Pilottien lisäksi hankkeen aikana tehdään konkreettisia kokeiluja, joiden avulla pyritään vastaamaan yritysten haasteisiin kaupunkilogistiikassa.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hankkeessa edistetään kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista suunnittelua seudullisesti, markkinoidaan ja viestitään kestävämmistä kulkutavoista uusilla ja visuaalisesti kiinnostavilla tavoilla sekä edistetään uusien liikkumisen palveluiden käyttöönottoa.

HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen tavoitteena on saada eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pohtimaan entistä parempia pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita. Hankeaika on huhtikuu 2018 – maaliskuu 2021.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto toteuttavat hankkeen osakokonaisuuksia vuosina 2016–2019.

Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja tukee Turun kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä sekä maakunnan strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja kestävän liikkumisen tavoitteita. Painopisteenä on edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä liikkumisen ohjauksen integrointia liikennejärjestelmätyöhön. Lisäksi tavoitteena on edistää maankäyttöä ja liikennettä yhteen sovittavaa suunnittelua. Hanke on saanut Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Hankkeessa kehitettiin asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa olivat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.2.2016 - 30.4.2017

Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja toimenpiteitä. Painopisteenä on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa painottuu erityisesti joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja Fölin liikkuva myyntipistetyö. Hanke sai Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Syyskuussa 2012 päättyneessä RULLAA -hankkeessa tehostettiin varsinaissuomalaisten pk-yritysten logistiikkaa sekä työ- ja virkamatkaliikkumista. 

Työbussaile! ja Työbussaile2 olivat työmatkaliikkumisen kampanjoita, joissa kannustettiin työmatkalaisia hyppäämään bussiin.Työbussaile-kampanjoiden ideoina oli luoda matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja auttaa osallistuvat alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä. Työbussaile!-kampanja toteutettiin marraskuussa 2013 – helmikuussa 2014. Työbussaile2-kampanja marraskuussa 2014 – helmikuussa 2015. Molemmat kampanjat toteutettiin osana Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita.