Työnantajalla on merkittävä rooli organisaation kestävän liikkumisen edistämisessä, mutta myös työyhteisön luoma ilmapiiri voi kannustaa liikkumaan lihasvoimin.

Kestävän työmatkaliikkumisen lisääminen tuo työnantajalle kustannussäästöjä sekä edistää henkilöstön hyvinvointia ja vähentää päästöjä. Panostamalla kestävään liikkumiseen yritys toimii myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisesti, josta hyötyy yhtälailla sekä itse organisaatio että yhteiskunta.

Työnantajalla voi edistää työntekijöidensä kestävää liikkumista lukuisin eri tavoin. Työmatkojen taittamiseen joukkoliikenteellä voi kannustaa tarjoamalla esimerkiksi henkilöstölle työsuhdematkalipun. Lihasvoimin tapahtuvaa työmatkaliikennettä, kuten pyöräilyä ja kävelyä, taas voi edistää esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle asianmukaiset suihku- ja vaatteidenvaihtotilat.

Suunnitelman avulla parhaat keinot käyttöön

Kestävää liikkumista työpaikalla parhaiten edistävät keinot voidaan tunnistaa laatimalla organisaatiolle työmatkaliikkumissuunnitelma. Liikkumissuunnitelman pohjaksi kerätään tietoa esimerkiksi nettikyselyn avulla henkilöstön kulkutavoista työ- ja työasiamatkoilla, liikkumista koskevista käytännöistä ja ohjeista työpaikalla, työmatkaliikkumisen kustannuksista, joukkoliikenteen reiteistä ja pysäkeistä sekä pysäköinti- ja sosiaalitiloista. Organisaatio voi suunnitelman pohjalta valita omaan toimintaansa sopivimmat ohjauskeinot ja kannustimet.

Teemme Valoniassa työpaikkojen liikkumisselvityksiä. Kysy lisää kestävän liikkumisen asiantuntijalta Paula Väisäseltä.

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus 2017

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus annetaan työnantajalle, joka on esimerkillisellä tavalla ottanut kestävän ja hyvinvointia lisäävän työmatka- ja työasiamatkaliikkumisen omakseen.Tunnustus on uusi ja se on osa valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkoston toimintaa. Varsinais-Suomessa Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen myöntäminen tapahtuu osana Vuoden työyhteisöliikuttaja 2017 -valintaa. Lisätietoja tunnustuksesta.

Ehdokkaita voi ilmoittaa torstaihin 30.11.2017 saakka ja ilmoittautumislomake on LiikU:n nettisivuilla.

Lisätiedot

Valonian ostopalvelut

Tutustu Motivan ohjeisiin työpaikkojen viisaampaan liikkumiseen: Fiksustitoihin.fi