Koulut ja päiväkodit voivat kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan liikkumaan kestävästi. Kestävä koulumatkaliikkuminen lisää liikuntaa lapsen arkeen ja vähentää useilla kouluilla haasteelliseksi koettua saattoliikennettä. Koulut ja päiväkodit voivat tehdä oman liikkumissuunnitelmansa, jossa kartoitetaan esimerkiksi yleisimmät kulkutavat, syyt kulkumuotojen valitsemiselle ja vaaranpaikat päiväkoti- tai koulualueen läheisyydessä. Kartoituksen pohjalta voidaan pohtia, onko jatkotoimenpiteille tarvetta. Valonia neuvoo liikkumissuunnitelman toteutuksessa.  

Valonia tarjoaa myös materiaaleja kestävän liikkumisen teemojen käsittelyyn varsinaissuomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Valonia voi toteuttaa osia oppitunneista yhteistyössä muiden tahojen kanssa tai tarjota vinkkejä ja apua teemapäivien järjestämisessä.

 

 Lisätiedot