Valonia edistää kestävää arkiliikkumista sekä uusien vähäpäästöisempien kulkutapojen yleistymistä. Usein puhutaan myös viisaasta liikkumisesta, jolla tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviä ja vähäpäästöisiä kulkutapoja. Näihin lukeutuvat sekä fyysisesti aktiiviset kulkutavat, kuten kävely ja pyöräily että joukkoliikenteen eri muodot perinteisistä joukkoliikennevälineistä uusiin kutsuliikenteen palveluihin.

Arjen liikkumiseen liittyvät vahvasti MaaS-palvelut (Mobility as a Service), joiden kehitystä edistetään etenkin valtakunnan tasolla. MaaS-palveluiden avulla eri liikennemuodoista pyritään luomaan mahdollisimman saumattomia matkaketjuja: esimerkiksi bussilla junaan, junasta taksiin. Tavoitteena on, että monipuolistuvien palveluiden käyttö olisi tulevaisuudessa vaivatonta ja miellyttävämpää kuin oman auton käyttö.