Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Tälle sivulle on kerätty keskeisimpiä hankintoihin liittyviä palvelusivustoja ja työkaluja.

Motivan hankintapalvelu auttaa kestäviin ja cleantech-hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Sivustolta löytyy hyviä hankintaesimerkkejä ja esimerkiksi tietopankki, johon on koottu ympäristötietoa eri tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista. www.motivanhankintapalvelu.fi

Ekohankintaverkosto on kaikkien julkisen sektorin hankkijoiden yhteinen verkosto. Verkoston toimintaa koordinoi Motiva ja verkoston tavoitteena on edistää julkisten hankkijoiden välistä yhteistyötä ympäristönäkökulmat huomioon ottavia hankintoja tehtäessä. www.motivanhankintapalvelu.fi/ekohankintaverkosto

Huippuostajat-ohjelma vauhdittaa uusien innovaatioiden syntymistä fiksujen hankintojen ja markkinoiden kehittämisen avulla. Tekesin ohjelman tavoitteena on muun muassa parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. www.tekes.fi/huippuostajat

Julkisten hankintojen neuvontayksikköä ylläpitää Kuntaliitto. Yksikkö palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä erityispainopisteenään lainsäädäntö. www.hankinnat.fi

Hankinta-asiamiesverkosto on Suomen Yrittäjien alueellinen verkosto, joka palvelee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. Hankintayksiköt löytävät palvelusta markkinatietoa helpottamaan hankintojensa valmistelua ja suunnittelua. Verkosto edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. www.hankinta-asiamies.fi

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin -oppimateriaali on tarkoitettu julkisten hankintojen suunnittelun ja toteutuksen parissa työskenteleville henkilöille. Oppimateriaali koostuu teoriasta sekä konkreettisista harjoituksista ja se toimii itseopiskelun pohjana tai esimerkiksi opetusmateriaalina koulutuspäivissä. Oppimateriaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. www.utu.fi/innovatiivisethankinnat

Lisätietoja

Jaana Itälä-Laine