Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Hankintapäätöksillä on merkittävä vaikutus niin kuntatalouteen kuin kunnan energian- ja materiaalien kulutukseen, ympäristöön ja pitkän aikavälin kehitykseen. Hankintojen merkitystä ei kuitenkaan aina osata ottaa huomioon.

Resurssiviisaat hankinnat auttavat hillitsemään elinkaarikustannuksia, vähentämään hiilidioksidipäästöjä, parantamaan toiminnan energiatehokkuutta sekä säästämään luonnonvaroja. Pelkästään julkinen sektori hankkii vuosittain tuotteita ja palveluita vuosittain reilulla 30 miljardilla eurolla, mikä on vajaa viidennes bruttokansantuotteesta.

Julkinen sektori voi toimia suunnannäyttäjänä ja parantaa hankintapäätöksillään aluetaloutta sekä energia- ja materiaalitehokkaiden tuotteiden ja palveluiden markkinoillepääsyä.

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine

Riikka Leskinen