Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Hankkeessa seurattiin varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutustottumuksia ja selvitettiin, minkälaisia ympäristövaikutuksia on heidän elämäntavoillaan. Kotitalouksia kannustettiin ympäristövaikutusten pienentämiseen monipuolisen neuvonnan avulla.

Reaaliaikaista tietoa kulutuksesta ja räätälöityä neuvontaa

Ekokotiin osallistui 19 varsinaissuomalaista 1–6 hengen kotitaloutta. Jokaiselle perheelle annettiin räätälöityä neuvontaa kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi.

Hankkeessa kehitettiin ESCdata-tiedonkeruujärjestelmä yhteistyössä Elomatic Oy:n kanssa. Laitteen avulla voidaan seurata kotitalouden energian- ja vedenkulutusta, liikkumista, jätteiden syntyä sekä ruoka- ja kulutustottumuksia. Tarkan seurannan ansiosta pystytään arvioimaan kotitalouden ympäristövaikutukset, tunnistamaan olennaisimmat kehittämistoimenpiteet sekä seuraamaan muutoksia.

Tavoitteena oli saada kotitaloudet vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Hankkeessa tuotiin esille kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden lähteitä sekä tarjottiin tietoa, työvälineitä ja palveluita päästöjen vähentämiseksi. Kokeilujen pohjalta Valonia luo toimintamallin, joka kannustaa kotitalouksia omaksumaan arjen ilmastovaikutuksia vähentäviä käytäntöjä.

Yritysten ja muiden tahojen osaamisen (erityisesti energiahallinnan ja korjausrakentamisen) ympäristönäkökulmaa vahvistettiin mm. koulutuksella ja verkostoilla.

Valonian osahanke oli osa ympäristöministeriön kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta rahoitettavaa Ekokoti-hanketta. Kokonaishankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristöopisto Sykli, Ekokumppanit, Ekoleima sekä Valonia. Hanke toteutettiin vuosina 2013 - 2014.