Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Kuvaus ekoneuvojan työstä syntyi Valoniassa toteutetussa Ekokoti-hankkeessa. Perheiden lähtötasojen kartoituksessa käytettiin erilaisia mittareita ja testejä, mutta pian huomattiin, että alkukartoituksen tulosten tulkintaan ja seuraavien askeleiden ottamiseen tarvitaan ulkopuolista tukea, ekoneuvojaa.

 

Ekoneuvojan työnkuvasta laadittiin kolme toimintamallia: 

  • yksin toimiva ekoneuvoja,
  • energiasuunnittelijan kanssa yhteistyössä toimiva ekoneuvoja
  • ekoneuvoja, joka tarjoaa myös muita palveluita

Lähtökohtana oli, että ekoneuvonnasta voi saada kannattavaa liiketoimintaa.

Asiakasprofiileja tuleville ekoneuvojille

Ekokoti-hankkeen aikana kotitalouksista kerätty tieto ja havainnot asiakkaiden muutostarpeista muutettiin kuvauksiksi Ekoneuvonta-palvelun hypoteettisista asiakkaista palvelumuotoiluprosessin kautta.

 

Hankkeen kotitaloudet tiivistettiin kuudeksi asiakasprofiiliksi. Asiakasprofiilit on luotu auttamaan tulevia ekoneuvonnan kehittäjiä ja palvelusuunnittelijoita. Niiden tarkoituksena on pitää asiakkaan tarpeet suunnittelijoiden mielessä päällimmäisenä. Seitsemäs asiakasprofiili, Perhe X, on tarkoituksella tyhjä. Sitä voi käyttää omien palveluiden kehittämiseen täydentämällä sitä tarvittavilla kotitaloustiedoilla.

 

Sanotaan, että kun olet tutustunut seitsemään eri asiakasprofiiliin, tunnet jopa 95 prosenttia koko asiakaskunnan tarpeista. Tämän hankkeen aikana syntyneet profiilit eivät kata koko ekoneuvonnan kotitalousasiakaskuntaa. Ekokoti-hankkeessa ei esim. saatu tietoja yhden hengen talouden ympäristövaikutuksista ja muutostarpeista. Myös ”suurkuluttajia” oli vähän ja nyt tehdyistä profiileista puuttuu varmasti myös eniten kuluttavat Ylä-Liikaset ja Lisä-Lahtiset.

 

Asiakasprofiilit Ekokoti-hankkeessa

 

Ekokodin neuvontatyön prosessin eteneminen

Matka kohti ekokotia sisältää paljon neuvontaa. Ensimmäinen neuvontakäynti keskittyy alkukartoitukseen, toinen mittauksien aloittamiseen, kolmannella kerralla mietitään, mitä mittausten perusteella voisi tehdä paremmin. Neljännellä kerralla arvioidaan muutosten vaikuttavuutta ja kannustetaan eteenpäin.

1. Alkukartoitus

Ensimmäinen asiakaskäynti sisältää alkuhaastattelun, jonka avulla kartoitetaan kotitalouden kulutustottumuksia. Sen pohjalta määritetään kotitalouden lähtötilanne: aloittelija, harjoittelija, keskiverto, edistynyt tai edelläkävijä.

 

2. Mittaukset käyntiin

Toisella käynnillä kartoitetaan mm. sähkön- ja vedenkulutusta, käynnistetään tarvittavat mittaukset ja neuvotaan kotitaloutta omatoimiseen mittausten seurantaan.

 

3. Kohti ekokotia

Kolmannella käynnillä keskitytään mittaustuloksista nousseisiin suurimpiin huomioihin. Niiden pohjalta yhdessä päätetään mitä osa-alueita (lämmitys, valaistus, jätteet, remontointi, ruoka tai vesi) lähdetään kehittämään.

 

4. Arviointi ja kannustus

Neljännellä kerralla arvioidaan muutosten vaikutuksia. Määritetään perheen saavuttama taso esim. harjoittelijasta keskivertotasolle. Kerrotaan millä muutoksilla kotitaloudella olisi mahdollisuus päästä seuraavalle tasolle. Haluttaessa asiakaskäyntejä jatketaan.