Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Kotitalouksien kolme suurinta energian kuluttajaa ja päästöjen aiheuttajaa ovat asuminen, liikkuminen ja ruoka. Jokaisen suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 8700 kiloa vuodessa, mutta vaihtelut ovat suuria. Hyvä asia on se, että kotitaloudet voivat omilla valinnoillaan pienentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksiaan jopa kymmeniä prosentteja. Testaa oma hiilijalanjälkesi www.ilmastodieetti.fi

Asunto ja asuinpaikka merkitsevät eniten

Yksi perheen hiilijalanjäljen kannalta merkittävimmistä päätöksistä tehdään jo asuinpaikkaa valittaessa. Pelkän asumisen osuus on 24 % kasvihuonekaasupäästöistä. Niihin vaikuttavat asunnon koko, lämmitystapa, laitemäärä sekä asukkaiden asumistottumukset. Erot eri perheiden energiankulutuksen välillä voivat olla samanlaisissa taloissa 30–50 %. Eroihin vaikuttavat mm. sisälämpötila, lämpimän veden kulutus ja sähkölaitteiden määrä ja käyttö. Jos asunto hankitaan kaukaa työpaikoista, kouluista ja harrastuksista, niin pitkistä päivittäisistä automatkoista syntyvää hiilijalanjälkeä on vaikea pienentää. 

Liikkuminen töihin, kouluun ja harrastuksiin

Liikkumisen hiilijalanjälkeä on vaikea pienentää merkittävästi, jos asunto sijaitsee kaukana työpaikalta ja julkisten liikennevälineiden ulottumattomissa. Yhden tai useamman auton käyttö vesittää nopeasti muutoin ekologisen elämäntyylin. Vuosien mittaan matkoista aiheutuu myös suuret rahalliset kulut.

 

Joukkoliikenne on myös varsin toimivaa monilla alueilla. Jos et voi tai halua luopua kokonaan autoilusta, vähennä sitä. Suosi kimppakyytejä ja opettele taloudellinen ajotapa, älä hyppää autoon vain tottumuksesta. Kaikki alle kolmen kilometrin mittaiset matkat on mahdollista vaihtaa kävelyyn tai pyöräilyyn.

Esimerkkejä kotitalouksien kulutuksesta ja ilmastovaikutusten pienentämisestä

Vuosina 2013–2014 toteutettiin Ekokoti-hanke, jossa seurattiin varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutustottumuksia ja selvitettiin, minkälaisia ympäristövaikutuksia heidän elämäntavoillaan on. Tavoitteena oli saada kotitaloudet vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Ekokotiin osallistui 19 varsinaissuomalaista 1–6 hengen kotitaloutta. Jokaiselle perheelle annettiin räätälöityä neuvontaa kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi. Ekokoti-hankkeen kotitalouksista tehtiin perhekohtaiset yhteenvedot eli perhetaulut. Ne kuvaavat kotitalouden kulutusta ja mittaustuloksia hankkeen alussa sekä perheen tekemiä muutoksia hankkeen aikana. Lisäksi niissä on vinkkejä kotitalouden seuraaviksi ekoaskeleiksi. Näitä tauluja voi hyödyntää kuka tahansa oman kotitaloutensa ilmastovaikutusten pienentämiseen. Taulut löytyvät tästä: Kotitalouskohtaiset yhteenvedot (pdf)  

Lisätiedot

Riikka Leskinen