Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa, mikä on keskimäärin 16 % bruttokansantuotteesta. Hankinnoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa uudenlaisten ratkaisujen syntymiseen, ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen leviämiseen, aluetalouteen sekä ilmastopäästöjen kehitykseen.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Paikalliset muutosagentit auttavat kuntia konkreettisissa kysymyksissä

Osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä toimivat KEINO-muutosagentit, jotka tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi alueen hankintayksiköitä. Tällä hetkellä osaamiskeskuksessa toimii kolme muutosagenttia, jotka on valittu pilottialueille Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Varsinais-Suomen muutosagenttina toimii Valonian Riikka Leskinen. Alueellinen KEINO-muutosagentti auttaa varsinaissuomalaisia hankintayksiköitä konkreettisissa kysymyksissä, tieto- tai koulutustarpeissa sekä verkostoitumisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa hankintojen roolia strategisena työkaluna.

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietoa hankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista Varsinais-Suomessa. Alueellinen uutiskirje lähetetään kiinnostuneille muutaman kerran vuodessa.

Katso myös video, jossa Riikka kertoo muutosagenttityön taustoista ja tavoitteista:

 

Lisätiedot

Leskinen Riikka