Monet ruoantuottajat kokevat julkiset hankinnat etäisinä ja hankalina ja omat menestymismahdollisuudet vaikuttavat vähäisiltä. Toisaalta kunta koetaan luotettavana kumppanina, mikäli sen kelkkaan pääsee mukaan. Alueellisen elinvoiman lisäksi kunnat vovat ruokahankinnoillaan vaikuttaa muun muassa vesistöjen tilaan, sillä ympäristön kannalta hyviä viljelykäytäntöjä, ravinteiden kiertoa ja ruoan jäljitettävyyttä on mahdollista vahvemmin nostaa kriteereiksi. 

Vuoden vaihteessa päättyi Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanke, jonka tehtävänä oli vahvistaa varsinaissuomalaisten ruoantuottajien edellytyksiä osallistua julkisiin elintarvikekilpailutuksiin. Tieto koottiin yhteen helppokäyttöiseksi sähköiseksi työkalupakiksi, jossa kumotaan myyttejä ja perehdytään kilpailutuksiin vaihe vaiheelta.

Työkalupakissa avataan julkiset kilpailutukset vaihe vaiheelta

Ruoantuottajan työkalupakki julkisiin hankintoihin toimii matalan kynnyksen ohjenuorana siitä, mitä kilpailutusprosessissa on luvassa. Tuottaja voi valmistautua tutustumalla kilpailutuksen vaiheisiin, jotta sopivan kilpailutuksen käynnistyessä on jo valmius lähteä tarjoamaan omia tuotteita kunnan keittiöihin. Pakissa tietoa on tarjolla visuaalisen kuvan keinoin, tekstinä ja linkkeinä sekä podcastien muodossa.

Työkalupakki on osa hankkeessa tuotettua  tarjoajaosaamisen kehittämiseen soveltuvaa toimintamallia. Neuvonnasta, sparrauksesta sekä työkalupakista koostuva toimintamalli tukee aidosti innovatiivisia, keskustelevia sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä ketteriä hankintatapoja julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa.

Tuottajien välinen yhteistyö edesauttaa menestymistä kilpailutuksissa. Yhdessä tuottajat voivat tarjota joko suurempaa volyymia, toimitusvarmuutta tai laajempaa valikoimaa, kuten erikoisruokavalioihin soveltuvia tuotteita. Parhaimmillaan ruokalistat mukautuvat kotimaisten tuotteiden saatavuuden mukaan ja niin, että ne antavat väljyyttä myös uudenlaisten kokonaisuuksien ja yhdistelmien kokeiluille. Lisäksi kuntien kanssa pureuduttiin hankintoihin liittyviin esteisiin. 

Kaikki hankkeen materiaalit ja tulokset löytyvät täältä

Lataa työkalupakki tästä!
Pysyvä osoite: valonia.fi/tuottajantyökalupakki

Lisätiedot