Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeen tiimoilta järjestettiin alkuvuodesta kaksi koulutustilaisuutta, joissa perehdyttiin julkisten hankintojen periaatteisiin sekä muun muassa yhteistarjousten tekemiseen ja oman tuotannon markkinointiin. Tilaisuudet pidettiin Loimaalla 23.1. ja Mynämäellä 8.2.

Tuottajia osallistui tilaisuuksiin kaikkiaan yksitoista ja tuotantosuuntien kirjo vaihteli hunajasta vihannesten viljelyyn ja lihanjalostukseen. Suurimmalla osalla ei ollut kokemusta julkisiin hankintoihin osallistumisesta, mutta kiinnostusta ja uteliaisuutta aihetta kohtaan löytyy kentältä paljon. Haasteena on muun muassa saada aikataulut sovitettua kiireisten tuottajien mukaan.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tarkoituksena on satsata tuottajakohtaiseen neuvontaan ja järjestää mahdollisesti tiiviitä neuvontatilaisuuksia aihepiiriin liittyen. Syyspuolella kootaan kattava työkalupakki, joka sisältää materiaalia kilpailutusprosessin eri vaiheisiin, kuten onnistuneita esimerkkitapauksia, mallipohjia ja selkeitä ohjeistuksia tarjousten laadintaan.

Tuottajapuolelle kaivataan neuvontaa ja uskonvalamista

Ennen koulutustilaisuuksia hankkeessa toteutettiin kartoituskysely, jonka perusteella julkista sektoria pidetään yhteistyökumppanina vielä jokseenkin työläänä ja byrokraattisena, toisaalta myös kiinnostavana ja vakaana osapuolena.

MTK:n kokemusten mukaan kentältä puuttuu uskoa siihen, että pienilläkin volyymeilla voi päästä mukaan kilpailutuksiin. Yhteistyön kehittäminen muiden alueen tuottajien kanssa voi olla yksi keino päästä kilpailuun mukaan. Avainasemassa on viime vuonna voimaan tullut uusi hankintalaki, joka mahdollistaa muun muassa yhteistarjouksia varten muodostettavat ryhmittymät. Parhaassa tilanteessa suuret hankinnat on pilkottu tarpeeksi pieniin osiin, mutta mikäli näin ei ole, voi asetelman kääntää päälaelleen ja muodostaa tarjouksen, jossa eri tuottajat vastaavat kukin omasta roolistaan. Yhteistyön käynnistämisessä apua voi pyytää Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saarikedolta.

Koulutuspäivissä kuultiin hyviä esimerkkejä kentän molemmilta laidoilta

Ensimmäinen koulutuspäivä oli tietopainotteinen: päivän aikana käytiin läpi julkisten hankintojen yleispiirteitä. Tuottajille on olemassa neuvontapalveluja ja heitä voidaan auttaa markkinavuoropuhelussa, kertoi Jorma Saariketo. JuHa- Consultingin Mia Koljosen esityksessä käytiin läpi erityisesti tarjousten vaatimuksia ja sitä, miten niihin tulee vastata. Tilaisuudessa kuultiin myös innostava esimerkki Naantalin lähikalahankinnasta.

Toisen koulutuspäivän parasta antia olivat käytännön esimerkit. Veraisen leipomo on usean vuoden ajan osallistunut julkisiin hankintoihin ja kehittänyt tuotteitaan, kuten leivän kokoa, vastaamaan tarvetta ja sopimaan tarjouspyyntöihin. Karviaisten tilan Katriina Klinckowstrom kertoi oman tuotteensa, Voima-Pavun, synnystä ja sen kehittämisestä reseptien kehittämisestä, pakkausten tekemisestä ja markkinoinnista. Hän on alusta asti pyrkinyt erottumaan muista härkäpavun tuottajista omalla brändillään.

Oman tuotteen erottautuminen vastaavista muista tuottajista on markkinoinnissa ensimmäisiä haasteita. Invenire Market Intelligence Oy:n Johanna Tanhuanpää kertoi esimerkkien avulla, miten muun muassa arvojen esiintuominen voi auttaa erottautumaan joukosta.

Logistiikan järjestäminen on usein elintarvikkeiden kohdalla hankintaketjun vaikein yhtälö. Lähipuoti Remeksen esimerkki jakelun yhdistämisestä on innostava ja sovellettavissa myös Varsinais-Suomessa. Lähiruoka-Akatemian Mertsi Töttölä esitteli Lounais-Hämeessä toteutettua hanketta, jonka tiimoilta oli luotu mielenkiintoinen aluetukkupalvelumalli varsinkin pienempiä kuntia ajatellen.

Hankkijapuolen puheenvuoroa piti Paula Juvonen Arkealta. Arkean tahtotila on tukea lähiruokaa ja monilla paikkakunnilla se onnistuukin jo suhteellisen hyvin. Suurien volyymien vuoksi esimerkiksi välitystukut ja uudenlaiset logistiset ratkaisut kiinnostavat.

Lisätiedot

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankekuvaus