Julkisiin ruokahankintoihin halutaan yhä enemmän lähialueiden tuottajien tarjouksia. Varsinaissuomalaisille ruoan alkutuottajille ja ensiasteen jalostajille järjestetään koulutusta ruokatarjousten laatimiseen, kerrotaan yritysten välisistä yhteistyömuodoista ja omien tuotteiden markkinoinnista. Viljelijöiden ja jatkojalostajien koulutustoiveita kartoitettiin syksyllä alueen tuottajille lähetetyllä kyselyllä ja koulutukset järjestetään tammi-helmikuussa 2018 Loimaalla ja Mynämäellä. 

Koulutuksissa ruohonjuuritason opetusta ja kannustavia esimerkkejä

Koulutuskokonaisuus sisältää kaksi teemapäivää, jotka järjestetään tammi-helmikuussa 2018 sekä Loimaalla että Mynämäellä. Tuottajien aikataulut huomioiden teemapäivät järjestetään sekä aamu- että iltatilaisuuksina. Ensimmäinen teemapäivä käsittelee julkisten hankintojen yleisiä periaatteita, toisena päivänä keskitytään markkinointiin ja tuottajien välisiin yhteistyömuotoihin.

Koulutuksissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:
 
  • mistä julkisissa hankinnoissa on kysymys
  • miten tarjouspyyntöön vastataan
  • yhteistarjousten laatiminen ja ideoita yhteistyön kehittämiseksi
  • tuotekehitys ja omien tuotteiden sekä tuotantotapojen markkinointi

Koulutusten ajankohdat ja paikat: 

Päivä 1: Julkisten hankintojen periaatteet
Ti 23.1.2018 klo 10.30–14 (Loimaa, Alastaron tekninen lautakunta)
Ti 30.1.2018 klo 17.30–21 (Mynämäen kunnanviraston valtuustosali)
 
Päivä 2: Markkinointi ja yhteistyöverkostot
To 1.2.2018 klo 17.30–21 (Paikka: Loimaa, Alastaron tekninen lautakunta)
To 8.2. 2018 klo 10.30–14 (Paikka: Mynämäen kunnanviraston valtuustosali)
 

Päivämäärät, tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/tuottajakoulutukset2018.
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2018.

Tilaisuuksissa on paikalla myös julkisten keittiöiden hankinnoista vastaavia paikallisia henkilöitä. Esimerkin voimaa tarjoavat ruoantuottajat, jotka ovat edelläkävijöitä tuotekehityksessä tai yhteistyössä niin julkisen sektorin kuin muiden tuottajien kanssa. Koulutukset on tarkoitettu kaikille maakunnan ruoan alkutuottajille sekä jatkojalostajille.

Halua yhteistyöhön löytyy, mutta mahdollisuuksista ei tiedetä tarpeeksi

Julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankintojen arvo on vuosittain yli 300 miljoonaa euroa. Pienten tuottajien tarjoukset loistavat usein poissaolollaan, vaikka halua yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa olisi. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan jopa 78 % mikro- ja pienyrityksistä haluaa tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Tarjouskilpailuihin mukaan tulo edellyttää yrittäjien ja hankintayksiköiden toimintatapojen kohtaamista.

– On tärkeää, että pienetkin tuottajat tietävät mahdollisuuksistaan osallistua julkisiin kilpailutuksiin. Kyselyssä toivottiin koulutuksilta oppeja julkisten tarjouspyyntöjen kriteereistä ja yhteistyösopimusten valmistelusta, mutta ennen kaikkea tietoa kunnissa olevista yhteyshenkilöistä. Jokaisessa koulutuksessa tuleekin olemaan paikalla useamman kunnan sekä alueen ison ruokapalvelutuottaja Arkean edustaja, kertoo Liisa Harjula Valoniasta.

Hyvät toimintatavat voi valjastaa kilpailuvalteiksi

Valtioneuvoston kesällä 2016 tekemän periaatepäätöksen mukaan julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee tavoitella hankintoja, joiden tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja. Tällaisia ovat muun muassa pellon hyvät viljelymenetelmät, ravinteiden kierrätys, tarpeen mukainen kasvinsuojelu, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Viljelijät tuleekin saada kertomaan tuotantonsa jo olemassa olevista hyvistä toimintamalleista. Esimerkiksi ravinnekiertoa tukevat toimintatavat tiloilla toimivat myös myyntivaltteina tarjouksissa.

Aluepäällikkö Terhi Löfstedt MTK-Varsinais-Suomesta kertoo lisäksi uudenlaisesta yhteistyökuviosta, joka tuo lisäpontta tuottajien tarjousosaamiseen ja mahdollisuuksien kartoittamiseen:

– Viljelijät ovat moniosaajia, mutta koska aiemmin ruokahankinnoissa hinta on ollut määräävä tekijä, ei ruoan alkutuottajille ole kertynyt tarjontaosaamista. Tarpeeseen vastataan paitsi nyt alkavilla koulutuksilla, myös Suomen Yrittäjien ja MTK:n yhteistyöllä: jatkossa myös MTK:n jäsenillä on mahdollisuus nähdä eri toimialojen hankintapyynnöt Yrittäjien valtakunnallisessa hankinta-asiamies.fi -palvelussa. Uusille toimijoille, kuten viljelijöille, hankintapyyntöjen selailu tuo lisäksi käsitystä oman alan mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Liisa Harjula

Koulutustilaisuudet järjestää Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanke. Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteuttaa hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.