Syyskuussa 2017 käynnistyi Multaa ja mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa -hanke, jonka tavoitteena on avata ja konkretisoida kiertotaloutta sekä päiväkotien lapsille että työntekijöille. Lisäksi tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille.

Käynnistystilaisuudessa pohdittiin kiertotaloutta päiväkodissa

Lokakuun 11. päivänä järjestettiin pilottipäiväkotien yhteyshenkilöille sekä yhteistyökumppaneille hankkeen aloitusseminaari Ruissalon luontokoulussa. Seminaarissa pohdittiin, mitä kiertotalous tarkoittaa päiväkodissa, mitä jo tehdään ja mitä toiveita hankkeeseen on kohdistettu. Iloisena yllätyksenä todettiin, että kiertotalous ymmärretään jo nyt sangen laajana kokonaisuutena ja päiväkodit myös toteuttavat sitä monella tapaa: vanhat lelut ja huonekalut kiertävät, ruokahävikkiä vähennetään, käydään kirjastossa, kompostoidaan ja askarrellaan kierrätysmateriaaleista. Hankkeen toteuttamiselle onkin jo olemassa tietopohjaa, mistä kiertotalouden teemaa on hyvä laajentaa.

Ruoan kierto tutuksi pölytyksestä kompostiin

Hankkeessa havainnollistetaan ravinteiden kiertoa ja ruoan elinkaarta pienimuotoisen viljelyn avulla. Lasten kanssa istutetaan yrttien ja muiden kasvien siemeniä sekä testataan erilaisia lannoitteita. Lapset pääsevät myös esimerkiksi pölyttämään tomaatteja itse pensseleillä. Kasvatetusta ruoasta suunnitellaan ruokalistoja ja samalla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin. Ruoan kierron toisessa päässä tutuksi tulee muun muassa ruokahävikin mittaaminen sekä kompostit ja matojen työskentely. 

Oman haasteensa hankkeeseen tuo viljelyn sovittaminen päiväkotien sisätiloihin. Valonian toimesta on lokakuussa vierailtu hankkeen päiväkodeissa tutustumassa päiväkodin arkeen sekä siihen, millaisia viljelymahdollisuuksia erilaiset sisätilat tarjoavat. Vaihtelua onkin runsaasti, sillä pilottikohteina toimivat Sateenkaari Kodon päiväkodit ovat kaikki rakenteellisilta ominaisuuksiltaan kovin erilaisia. Toisissa päiväkodeissa valoisat ikkunat ja leveät ikkunalaudat tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen viljelyyn, kun taas toisissa viljelijä tarvitsee enemmän luovuutta: ikkunat saattavat olla pienet, ikkunalautoja ei ole tai huoneet ovat melko hämäriä. Hankkeessa on mahdollisuus pienimuotoisiin hankintoihin, kuten kasvilamppuihin tai seinään kiinnitettäviin kasvatusalustoihin. Syksyn aikana suunnitellaan yhdessä päiväkotien kanssa kullekin toimivia viljelymahdollisuuksia ja valitaan viljeltävät kasvit.

Viljelyn vuosikellon kokoaminen käynnistetään vuoden alussa. Keväällä käynnistetään viljelyjen ohella myös muut hankkeen konkreettiset toimet, kun ympäristösuunnittelija Jenni Tuokko aloittaa työnsä tammikuussa Sateenkaari Kodon työntekijänä. Jenni tulee toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä ja huolehtii viljelystä yhdessä päiväkotien kanssa.

Päiväkodit ovat syksyllä saaneet myös ensimmäisen konkreettisen kiertotaloutta havainnollistavan esimerkin: kompostilierot ovat muuttaneet päiväkoteihin ja saaneet uuden kodin vanhasta akvaariosta tai muovilaatikosta. Lapset ovat ottaneet uudet asukit innolla vastaan. Kompostilierojen avulla lapset oppivat, mitä banaanin- ja perunankuorista tai ruoantähteistä tulee, kun ne annetaan madoille ruoaksi eikä heitetäkään roskikseen.

 

Lisätietoja