Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa siirtyminen uudenlaiseen toimintatapaan on välttämätöntä. Kiertotalouden kasvun mahdollisuudet kumpuavat paikallisista lähtökohdista. Tästä syystä Valonia on ylläpitänyt Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivustoa helmikuusta 2016 lähtien. Sivusto kokoaa ja esittelee sen, miten kiertotalous maakunnassamme tällä hetkellä toteutuu.

Sivusto on jaettu kuuteen teemaan, joita ovat alueellinen ruokaketju, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka, energia, ravinnekierto sekä jakamistalous. Esiteltynä on sekä innostavia tapausesimerkkejä yrityksistä, mielenkiintoisia kuntatoimia että uudenlaista hanketoimintaa. Tässä esimerkkejä toimista, joita sivustolla on kuvattu.

 

”Kiertovesiviljelyjärjestelmän toiminnan perustana on ajatus siitä, että käytettyä vettä voidaan puhdistamisen jälkeen käyttää prosessissa yhä uudelleen ja uudelleen.”

Clewer Oy: Optimoituja kiertovesiviljelyratkaisuja kalankasvatukseen

 

”Hyödyntämällä ylijäämämaa-aineksia meluntorjunnassa ja maisemoinnissa edesautetaan osaltaan viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön syntyä, vähennetään kaupunkiseudun rakennushankkeiden taloudellisia kustannuksia sekä lievitetään ylijäämämaihin liittyviä ympäristöhaittoja.”

Turun Jäkärlässä hyödynnetään ylijäämämaita meluntorjunnassa

 

”Kiertotalouden yhteiskuntaa tavoiteltaessa on toimintatapojen läpileikattava koko yhteiskunta. Kiertotalouden mukaisen ajattelun on ulotuttava myös koulumaailmaan ja varhaiskasvatukseen. Asiat konkretisoituvat monesti parhaiten itse tekemällä ja kokeilemalla.”

Varhaiskasvatuksen opetuksessa tutustutaan ruoan ja ravinteiden kiertoon

 

”Palvelun toivotaan vähentävän keskustan yritysten tarvetta pitää omia pakettiautoja pysäköitynä keskustassa. Yhteiskäyttöauto voi mahdollisesti vähentää tarvetta omistusautoihin.”

Turun keskustan yritysten käyttöön digitaalisesti varattava pakettiauto

 

”Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Ympäristö ja viljelijän kukkaro kiittävät, kun hyväkuntoisesta maasta saadaan enemmän satoa vähemmillä lannoitteilla ja vesistövalumat jäävät pienemmiksi.”

Lisää osaamista maan kasvukunnon parantamiseksi

 

”Viilean kaltaiset uudet kuluttajalähtöiset palvelut kehittävät ruokajärjestelmää tehostamalla tilaus- ja kulutusprosesseja sekä kuljetuksiin liittyvää logistiikkaa. Kotoa käsin tehtävät tilaukset myös mahdollistavat arkea, joka ei vaadi yksityisautoilua.”

Viilea: Ruokapostilaatikko vastaanottaa kotiovella netissä tilatut ruokaostokset

 

”Elektroniikkaromua syntyy Suomessa 150 000 tonnia vuodessa. Koneiden ja laitteiden käyttöikä on paljon luultua pidempi ja huoltamalla uusiokoneet saavat uuden elämän.”

Ekox Finland Oy: Uusi elämä toimisto- ja esitystekniikan laitteille

 

”Uudenkaupungin puutarha on luomupuutarha, joka on lähes hiilineutraali, suljetun kierron tuotantolaitos. Yritys tekee yhteistyötä Sybimar Oy:n kanssa, jonka tarjoamalla suljetun kierron järjestelmällä voidaan tuottaa energiaa ja lähiruokaa paikallisesti ja vähäisin päästöin.”

Kotipellon puutarha: Mimis Versoja symbioosissa Sybimar Oy:n kanssa

 

Onko sivulla vinkki sivustolle sopivasta sisällöstä? Ota yhteyttä!

 

Lisätiedot

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto