Kiertotalous

Ilmastolakkoa vietettiin maailmanlaajuisesti perjantaina 27.09.2019. Myös Turussa nuoret ja aikuiset marssivat kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Valonia oli mukana tapahtumassa. Tavoitteenamme oli...

Sateenkaari Kodon päiväkodeissa toteutettu Multaa ja Mukuloita -hanke havainnollisti lapsille kiertotaloutta ja ruoan elinkaarta muun muassa yrttien ja vihannesten ruukkukasvattamisen, ruokahävikin...

Saaristomeren arvokas luonnonympäristö on pahasti kuormittunut menneiden vuosikymmenien aikana. Varsinais-Suomi on edelleen yksi Itämeren alueen merkittävistä ravinnekuormituslähteistä, mikä kertoo...

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa, mikä on keskimäärin 16 % bruttokansantuotteesta. Hankinnoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa uudenlaisten ratkaisujen...

Monet ruoantuottajat kokevat julkiset hankinnat etäisinä ja hankalina ja omat menestymismahdollisuudet vaikuttavat vähäisiltä. Toisaalta kunta koetaan luotettavana kumppanina, mikäli sen kelkkaan...

Suomessa syntyy vuosittain 72 000 kiloa tekstiilijätettä. Keskimääräinen suomalainen tuottaa sitä noin 13 kiloa, josta noin viideosa päätyy kiertoon esimerkiksi eri järjestöjen kautta. Jäteastiaan...

Lähiruoan iltakoulu 6.11. kokosi Raisioon lähes 60 kuntien ruokahankinnoista kiinnostunutta ihmistä. Paikalla oli luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita 11 varsinaissuomalaisesta kunnasta. Tarjolla...

Ruokahävikkiä on arvioitu syntyvän Suomessa 500 miljoonaa kiloa vuodessa. Rahallisesti Suomessa syntyvä hävikki vastaa noin miljardia euroa. YK:n ja EU-komission tavoitteena on puolittaa...

Ammattikorkeakouluopiskelijat on syksyn aikana haastettu pohtimaan kuntien kiertotalouden kysymyksiä. Millainen olisi tulevaisuuden kierrätyskeskus? Mitä kiertotalous tarkoittaa nuoren näkökulmasta? Minkälaiset...