Kiertotalous

Varsinais-Suomessa tähdätään hiilineutraaliuteen. Tämä teema oli keskiössä, kun kevään aikana Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kanssa kiersimme yhteensä 21 varsinaissuomalaisessa kunnassa. ...

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 on asetettu jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi kuuden vuoden ajanjaksolle. Suunnitelman...

Teksti: Projektityöntekijä Jenni Tuokko Kiertotaloutta ja varhaiskasvatusta yhteen tuova hanke Multaa ja Mukuloita etenee ripeällä tahdilla Sateenkaarikoto ry:n päiväkodeissa. Projektityöntekijä...

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat huhti-toukokuussa 2018 kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen keskittyvän kuntakierroksen Varsinais-Suomen kunnissa. Tapaamisten tavoitteena on luoda...

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeen tiimoilta järjestettiin alkuvuodesta kaksi koulutustilaisuutta, joissa perehdyttiin julkisten hankintojen periaatteisiin sekä muun muassa yhteistarjousten tekemiseen ja...

Julkisiin ruokahankintoihin halutaan yhä enemmän lähialueiden tuottajien tarjouksia. Varsinaissuomalaisille ruoan alkutuottajille ja ensiasteen jalostajille järjestetään koulutusta ruokatarjousten...

Marraskuun puolivälissä Tuorlan maaseutuopistolla järjestettiin Kiertotalous koulumaailmassa -seminaari. Opettajille ja muille kasvattajille tarkoitetussa tilaisuudessa pohdittiin alustusten,...

Luottamushenkilöillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa kuntien kiertotalouteen ja kestäviin ratkaisuihin. Valtuutetut ja lautakuntien jäsenet ovat avainroolissa menestyvien ja kilpailukykyisten...

Syyskuussa 2017 käynnistyi Multaa ja mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa -hanke, jonka tavoitteena on avata ja konkretisoida kiertotaloutta sekä päiväkotien...