Hankkeen tavoitteena on kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla avata ja konkretisoida kiertotalouskäsite sekä päiväkotien lapsille että työntekijöille. Lisäksi tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja se päättyy kesäkuussa 2019.

Hankkeessa havainnollistetaan ravinteiden kiertoa ja ruoan elinkaarta perustamalla päiväkotien sisätiloihin pienimuotoista viljelyä. Yrttejä ja muita kasveja kasvatetaan siemenistä ja tehdään lannoituskokeita. Joitakin kasveja, kuten tomaatteja, lapset pölyttävät itse pensseleillä. Hankkeessa voidaan kokeilla myös sienien kasvattamista. Ruokaan ja ruokakulttuuriin tutustutaan laajasti. Yhteistyössä Arkean kanssa suunnitellaan ruokalistoja, kootaan eri maiden ruokalautasmalleja sekä pohditaan tulevaisuuden ruokalautasia. Lounais-Suomen Jätehuollon opastuksella tutustutaan kompostoimiseen sekä perustetaan matokompostoreja.

Hankkeen rahoitus tulee Opetushallituksen valtionavustuksen määrärahoista: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa. Hakijana on Sateenkaari Koto ry. Valonia toimii hankkeen pääyhteistyökumppanina ja koordinaattorina. Muita yhteistyökumppaneita ovat Arkea ja Lounais-Suomen Jätehuolto sekä Natur och Miljö. Hanke toteutetaan pilottina Sateenkaari Koto ry:n seitsemässä päiväkodissa, jonka jälkeen sen tuotoksia levitetään muihin päiväkoteihin.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden välillä, jotta syntyy mahdollisimman konkreettinen ja levitettävissä oleva toimintamalli.

Uutiset

Kiertotaloudesta monta näkökulmaa päiväkotiarkeen (20.4.2018)

Päiväkodeissa tutustutaan ruoan ja ravinteiden kiertoon (16.10.2017)

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija