Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa vahvistettiin varsinaissuomalaisten ruoantuottajien edellytyksiä osallistua julkisiin elintarvikekilpailutuksiin. Alueellisen elinvoiman lisäksi kunnat voisivat ruokahankinnoillaan vaikuttaa muun muassa vesistöjen tilaan, sillä ympäristön kannalta hyviä viljelykäytäntöjä, ravinteiden kiertoa ja ruoan jäljitettävyyttä on mahdollista vahvemmin nostaa kriteereiksi.

Hankkeessa tuotettiin valtakunnalliseen käyttöön soveltuva tarjoajaosaamisen kehittämiseen soveltuva toimintamalli. Neuvonnasta, sparrauksesta sekä työkalupakista koostuva toimintamalli tukee aidosti innovatiivisia, keskustelevia sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä ketteriä hankintatapoja julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa.

Hankkeessa tuottajille tarjottiin tietoa ja työkaluja julkisiin elintarvikekilpailutuksiin osallistumisen tueksi. Lisäksi kuntien kanssa pureuduttiin hankintoihin liittyviin esteisiin. Hankkeen keskiössä oli tuottajien liiketoiminnan ja yhteistyömuotojen kehittäminen, lähimarkkinoiden elävöittäminen, ravinnekierron tehostaminen, ruokaturvan vahvistaminen, tuotekehitykseen kannustaminen sekä julkisen sektorin asiakkuuden arvostuksen lisääminen. Tuottajia kannustettiin vahvempaan keskinäiseen yhteistyöhön ja kuntia vuoropuheluun tuottajien kanssa osana hankintojen hyvää valmistelua ja suunnittelua.  

Hanke on sai rahoituksen ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteutti hankkeen yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n, Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.

Tiedotteet ja uutiset

MEDIATIEDOTE: Työkalupakki kannustaa ruoantuottajia mukaan julkisiin kilpailutuksiin (31.1.2019)

MEDIATIEDOTE: Lähiruoan osuutta julkisissa keittiöissä on mahdollista lisätä kuntien ja ruoantuottajien yhteistyöllä (18.12.2018)

MEDIATIEDOTE: Ruoantuottajien tarjoustaidoilla kuntiin lisää lähiruokaa ja ravinnekiertoa (10.10.2017)

Blogi: Lähiruoan saaminen kuntien ruokalautasille vaatii taitoa ja tahtoa (30.1.2019)

Ruoantuottajia koulutetaan tarjoamaan julkisiin keittiöihin (8.12.2017)

Ruoantuottajia perehdytettiin julkishankintoihin (16.2.2018)

Lisää lähiruokaa kuntien keittiöihin – miksi ja miten? (8.11.2018)

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Ruoantuottajan työkalupakki – vuorovaikutteinen PDF-tiedosto, sisältää mm. podcast-lähetykset

Podcast-sarja: Myyttejä julkisista hankinnoista (sisältää kolme jaksoa).

Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB

Infograafi lähiruoan hyödyistä (Linda Saukko-Rauta)

Somejakoon (erityisesti twitter) optimoidut kuvat infograafista (PNG):

Kooste hankkeen tuloksista – handout-esite, joka sisältää mm. kuvaukset hankkeessa toteutetuista hyvistä toimintatavoista.

Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö