Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa parannetaan varsinaissuomalaisten ruoantuottajien tarjousosaamista. Hankkeessa aktivoidaan ruoan alkutuottajia, jatkojalostajia ja logistiikkapalveluiden tuottajia yhteistyöhön toistensa sekä julkisten organisaatioiden hankintahenkilöstön ja ruokapalveluiden kanssa. Yhteistyön avulla paikallisten alkutuottajien ja jatkojalostusta harjoittavien yritysten tuotteiden määrä julkisissa keittiöissä lisääntyy. Hanketta toteutetaan pääasiassa Loimaan seudun ja Mynämäen alueella. 

Hankkeessa laaditaan ja pilotoidaan valtakunnalliseen käyttöön soveltuva tarjoajaosaamisen kehittämiseen soveltuva toimintamalli. Neuvonnasta, sparrauksesta, yhteiskoulutuksista sekä työkalupakista koostuva toimintamalli tukee aidosti innovatiivisia, keskustelevia sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä ketteriä hankintatapoja julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa.

Toiminnan tavoitteena on parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa ja valmistelussa, elävöittää lähimarkkinoita, tehostaa ravinnekiertoa lähiruoan avulla, lisätä julkisen sektorin asiakkuuden arvostusta sekä kannustaa tuottajia tuotekehitykseen. Keskiössä on myös tuottajien mahdollisuus tuoda jo olemassa olevia hyviä tuotantotapoja esille ja kilpailuvaltiksi julkisiin hankintoihin. Hankkeessa mukana olevat alku- ja muut ruoantuottajat sekä liitännäispalveluja tarjoavat tahot tutustutetaan julkisten hankintojen pelisääntöihin, hyviin käytäntöihin, toiminta- ja yhteistyötapoihin ja sopimusjuridiikkaan. Hankkeessa suuri painotus on tuottajien ja hankintayksiköiden välisen vuoropuhelun merkityksen ymmärtämisessä osana hankintojen hyvää valmistelua ja suunnittelua. Tuottajia opastetaan lisäksi omien tuotteiden asianmukaisessa tuotteistamisessa sekä hinnoittelussa. Tuottajille luodaan hankkeessa konkreettisia malleja ryhmittymien luomiseen ja yritystenvälisen yhteistyön kehittämiseen, kannustetaan yhteistarjousten tekemiseen ja yhteistyön lisäämiseen muiden lähiseudun tuottajien ja lähiseudun palveluyrittäjien kanssa.

Hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteuttaa hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n, Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.

UutisetHallituksen kärkihanke logo fi lila RGB

Tiedote: Ruoantuottajien tarjoustaidoilla kuntiin lisää lähiruokaa ja ravinnekiertoa (10.10.2017)

Ruoantuottajia koulutetaan tarjoamaan julkisiin keittiöihin (8.12.2017)

Ruoantuottajia perehdytettiin julkishankintoihin (16.2.2018)

Lisää lähiruokaa kuntien keittiöihin – miksi ja miten? (8.11.2018)

Lisätiedot

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö