Valonian kolmivuotinen Kymppi -hanke päättyi vuonna 2013. Hankkeessa kannustettiin alueen yrityksiä ympäristötyön aloittamiseen sekä tuotettiin erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja, joita yritykset voivat käyttää itsenäisesti tai asiantuntijan avulla.

Esimerkkejä työkaluista ovat käytännönläheiset tarkistuslistat, joiden avulla yritys voi selvittää toimintansa keskeisimmät ympäristövaikutukset ja tehdä pohjan ympäristösuunnitelmalle. Työkalut ovat saaneet runsaasti kiitosta ja ne ovat kaikkien ladattavissa täällä. Yrittäjän opas kannattavaan ympäristötyöhön taas on jokaiselle yrittäjälle sopiva tiivis opas aihepiiriin tutustumiseen. 

Kymppi-hankkeen aikana käynnistettiin yritysten ympäristövastaaville tarkoitettu Y-klubi, joka kokoaa kiinnostuneet yritykset ajankohtaisten asioiden äärelle vapaamuotoiseen verkostoon rennossa ja luottamuksellisessa tunnelmassa. Y-klubi on pysyvä verkosto ja kiinnostuneet ovat edelleen tervetulleita mukaan. Lue lisää Y-klubista.

Kymppi-hankkeessa tehtiin yhteistyötä lukuisien muiden toimijoiden kanssa ja yhteistyön myötä ympäristöliiketoiminnan verkosto alueella vahvistui ja tieto ympäristötyön mahdollisuuksista on yhä paremmin yritysten saatavilla.

Valonian Kymppi-hanke oli osa ylimaakunnallista Työkaluja ympäristöystävälliseen palveluketjuun -hanketta, jossa olivat mukana Lahden ja Hämeenlinnan kaupungit sekä Hyria Koulutus Oy.