Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Uudet rakennusmääräykset ohjaavat rakentamisen energiatehokkuutta. Lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen kuluu noin puolet asuinrakennusten kuluttamasta energiasta.

Suomessa suurin lämmitysenergian kuluttajaryhmä ovat pientalot, joiden osuus lämmitysenergian kulutuksesta on noin kolmannes. Asuinkerrostalojen osuus Suomen rakennusten lämmitysenergian kulutuksesta on noin 20 %.

Asukkaiden käyttötottumuksilla on suuri merkitys talon energian kulutukseen. Kodin energiasta noin puolet kuluu lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen, mutta kahdessa samanlaisessa talossa kulutus voi olla hyvin erilainen perheen koosta ja tottumuksista riippuen. Energiatehokkuuden perusteella ei kuitenkaan saa tinkiä rakennuksen terveellisestä sisäilmasta ja turvallisuudesta.

Energiatehokkaan talon tunnusmerkkejä

 • Hyvä lämmöneristys
 • Energiatehokkaat ikkunat
 • Ilmanpitävät rakenteet
 • Koneellinen ilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla
 • Energiatehokkaat sähkölaitteet ja valaistusjärjestelmä

Määräysten mukainen kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, kuten lämmitystä ja ilmanvaihtoa, valaistusta sekä käyttöveden lämmitystä. Niiden pohjalta rakennukselle lasketaan E-luku, joka ei saa ylittää rakennustyypille määritettyä ylärajaa. E-luvun laskemisessa huomioidaan myös rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Eri energialähteille on määritelty kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen käyttöä. Pientaloilla E-luvun yläraja riippuu pinta-alasta: pienille pientaloille vaatimukset ovat lievemmät kuin suurille. Rakennuksen energiatehokkuusluku ilmoitetaan energiatodistuksessa.

Säästövinkkejä lämmitykseen

 • Suositeltava huonelämpötila on 20–22 astetta. Yhden asteen lämpötilan pudotus pienentää 5 % energiankulutusta.
 • Säädä patterin lämpöä pienemmälle, jos on kuuma. Ilmoita myös liian korkeista lämpötiloista kiinteistönhoitajalle.
 • Älä sijoita huonekaluja pattereiden eteen tai peitä patteritermostaattia verhoilla.
 • Tarkista pattereiden toiminta säännöllisesti. Jos vain patterin yläosa on lämmin, patteriventtiili toimii oikein. Kun tartut toisella kädellä patteriin tulevaan putkeen ja toisella kädellä patterista lähtevään putkeen, tunnet kädelläsi pienenkin lämpötilaeron. Se on merkki siitä, että vesi virtaa pattereissa. Jos patterin venttiili ei toimi, pyydä huoltomiestä vaihtamaan se uuteen. 
 • Vedä verhot eteen pakkasöinä, ne eristävät lähes yhtä paljon kuin kolmas ikkunalasi.
 • Tiivistä ikkunat ja parvekkeet ovet. Samalla lisäät asumismukavuutta.
 • Alenna huonelämpötilaa, jos olet poissa useita päiviä.
 • Sulje ovet ja ikkunat lähtiessäsi, myös tuulikaappien, porraskäytävien ja muiden kylmien tilojen ovet.
 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, mutta vältä sen tarpeetonta käyttöä. Tuuleta nopeasti ristivedolla.

Lisätiedot

Energiatehokas koti

Energiatodistus

Vertaile lämmitysjärjestelmiä

Uusinta tietoa aurinkoenergiasta: www.finsolar.net