Kuluttajille

Enemmän lämpöä vähemmän nokea – Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön (pdf).

Puun pienpolton ohjeet

Taloyhtiöille

Maakunnallinen energianeuvonta on laatinut oppaan energiamääräysten soveltamisesta taloyhtiön korjausrakentamisessa. Sen lisäksi on tehty esimerkkikortteja, jotka on tarkoitettu erityisesti taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden käyttöön. Materiaalit on toteutettu yhteistyössä Valonian, Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistyksen, Kiinteistösäätiön ja Turun kaupungin kanssa.

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas (pdf), 2013.

Lämmön talteenotto - Esimerkkikortti taloyhtiöille (pdf), 2014.

Öljystä maalämpöön - Esimerkkikortti taloyhtiöille (pdf) 2014.

Pellettilämmitys - Esimerkkikortti taloyhtiöille (pdf), 2014.

Teknisen tilan mitoitusohje - Neuvontakortti (pdf), 2014.

Esimerkkejä tilantarpeesta, kun lämmitysjärjestelmään lisätään poistoilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu tai muu lisälaite.

Energiansäästön tarkastuslista taloyhtiölle - Neuvontakortti (pdf), 2014.

Tärkeimmät toimenpiteet, joiden avulla hallitus ja huoltoyhtiö voivat varmistua energian järkevästä käytöstä. Vinkkejä myös asukkaiden aktivoimiseen.

Sähköliittymäohje -neuvontakortti (2015), pdf

  • Sähköjärjestelmiin tehtävien muutoksien ja suurten laiteasennuksien yhteydessä on tärkeää muistaa ajoissa välittää tietoa sähköverkkoyhtiölle.

Energia- ja päästötase, ilmastonmuutos

Varsinais-Suomen energia- ja päästötase 2010 (pdf).
Taseesta selviää, paljonko Varsinais-Suomessa kuluu energiaa, miten sitä tuotetaan, sekä millaisia kasvihuonekaasupäästöjä varsinaissuomalaiset aiheuttavat. Kuntakohtaiset taseet eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Luotsi - Ilmasto- ja energiastrategia (pdf), 2011.Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020:n yhteenveto.

Varsinais-Suomen ilmastostrategia 2020. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen (pdf), 2011.

Varsinais-Suomen energiastrategia 2020 (e-julkaisu)

Kuntien ilmastotyön tueksi

Energia- ja resurssiviisaan yritysalueen mallintaminen (pdf)
Selvityksessä on ollut tarkoituksena luoda energia- ja resurssiviisaalle sekä kannattavalle yritysalueelle mallli, jonka avulla pystytään hahmottamaan selkeästi tarkasteltavalle alueelle soveltuvia kilpailukykyisiä energiavirtoja, uusiutuvan energian tuotantotapoja, synergiaetuja ja palvelukokonaisuuksia. Tilaaja: Yrityssalo Oy ja tekijä: Gaia Consulting Oy. Toteutettu osana EETU-hanketta.