Kuivaa asiaa -hankkeen tavoitteena on parantaa poltettavan polttopuun laatua ja energiatehokkuutta sekä edistää palveluita polttopuun ketjun ja käytön eri vaiheissa. Kuivan ja laadukkaan polttopuun taitava käyttö vähentää päästöjä kotitalouksien puunpoltosta, jotka aiheuttavat 60 % Suomen mustan hiilen päästöistä.

EU Life -rahoituksella käynnistyneen CANEMURE -hankkeen tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita. Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta/Valonialta.

6Aika-hankkeen Energiaviisaat kaupungit (EKAT) tavoitteena on nostaa mukana olevat kuutoskaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa. Hankkeen toteutusaika on 2.5.2018-31.12.2020.

ELLE-hankkeessa edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Kehittämiskohteena ovat kuntien kiinteistöt. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta varsinaissuomalaisissa kunnissa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 28.2.2020.

PLEEC-hankkeen tavoitteena oli parantaa hankkeeseen osallistuvien kaupunkien energiatehokkuutta suunnittelun ja kaavoituksen lisäksi myös toiminnallisesti aktivoimalla kaupunkilaisia. Valonia oli hankkeessa kumppanina ja kohdekaupunkinamme oli Turun kaupunki. Hankkeen kesto huhtikuu 2013 – maaliskuu 2016.

Valonia toimii valtakunnallisen energianeuvonnan koordinaattorina Varsinais-Suomessa osana valtakunnallista energianeuvonnan verkostoa. Energianeuvonta aloitettiin pilottihankkeena 2010-2011, jonka jälkeen sitouduimme antamaan neuvontaa vuosina 2012–2016. Ministeriöltä saatu rahoitus päättyi vuonna 2014 ja kuluttajien energianeuvonta on toteutettu sen jälkeen säästöliekillä. Valonia on edelleen mukana valtakunnallisessa energianeuvontaverkostossa ja osallistuu Asiaa energiasta -neuvontapalveluun 2017.

Vuosina 2010–2014 toteutetussa hankkeessa parannettiin maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä kokoamalla maakuntaan energianeuvojaverkosto, jonka kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen yrittäjät. Tavoitteena oli saada jokaiseen seutukuntaan energianeuvontaa antava taho.

Pure biomass – Biomassan potentiaali ja kilpailukyky energialähteenä Itämeren alueella

Pure biomass -projektin tavoitteena oli lisätä yleistä tietoisuutta erilaisten biomassojen teknisistä ja taloudellisista hyödyistä Kurzemen alueella Latviassa ja Varsinais-Suomessa.