Energia

Varsinais-Suomessa vauhditetaan energia- ja ilmastotyötä Energiaviraston rahoituksella. Kyseessä on vuoden mittainen kokeiluhanke, jossa vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian...

Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa eli ELLE-hanke on edennyt merkittävin askelein kohti tavoitteena olevia markkinavuoropuheluita kuntien ja yritysten välillä. Hankekuntien kiinteistöihin on...

TIEDOTE 20.3.2018 Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 26 % vuosina 2007–2015. Työ päästöjen vähentämiseksi on käynnissä, mutta...

Varsinais-Suomen energia- ja ilmastostrategiat vuoteen 2020 julkaistiin vuonna 2011. Strategian vision mukaan Varsinais-Suomi saavuttaa kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet ja...

Kuluttajat ova yhä kiinnostuneempia aurinkoenergian hyödyntämisestä. ProAgrian ja Valonian yhteistyössä järjestämä aurinkoilta maaliskuun alussa Loimaalla keräsi tuvan täyteen ihmisiä kuulemaan...

Marraskuun lopussa pidetty Energiavaikuttajaseminaari kokosi yhteen alueen kuntien ja eri asiantuntijaorganisaatioiden edustajia kuulemaan tuoreimmat tiedot uusiutuvan energian käytöstä ja...

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 hyväksyttiin syyskuussa 2017. Suunnitelmaa laadittaessa on järjestetty kuulemisia ja työpajoja sekä...

Aurinkopaneelien asennukset Mynämäen yhteishankinnassa ovat valmiita. Mukaan lähteneisiin pientalokohteisiin asennetaan yhteensä 158 paneelia, joiden nimellisteho on yhteensä 42,66 kWp. Asennukset...

Energitekninen asiantuntija
Syyskuun alusta pyörähti Valoniassa käyntiin uusi energiahanke ELLE, jossa pureudutaan kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä kuntien ja yritysten välisen markkinavuoropuhelun tehostamiseen. Hankkeesta...