Energia

Ikkunat ovat rakennuksen ulkoseinien huonoimmin lämpöä eristävä rakenneosa. Tämän takia uutta taloa suunnitellessa kannattaa kiinnittää huomiota ikkunoiden energiatehokkuuteen, pinta-alaan ja siihen,...

Aurinkopaneelien suosio sähkön tuotannossa kiinnostaa kuluttajia. Aurinkolämpöä voitaisiin käyttää Suomessa hyödyksi nykyistä enemmän, sillä Suomessa saadaan auringonsäteilyä vuositasolla lähes yhtä...

Sähkölämmittäjät sekä rivi- ja kerrostaloasujat maksavat jatkossa suurempaa sähkön siirtomaksua verkkoyhtiöiden parantaessa sähköverkkojaan. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, joten ainoa keino...

Suomessa on ensimmäisenä maailmassa otettu käyttöön kotitalouskohtaiset, etäluettavat sähkönkäytön tuntimittarit. Mittareiden avulla sähköasiakkaat saavat tarkempaa tietoa omasta kulutuksestaan ja voivat...

Lämmitys on yksi taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. Sen takia on hyvä, että lämmitys toimii tehokkaasti ja tasaisesti ilman turhaa kulutusta tai ylilämmitystä. Lämmitysverkoston perussäädöllä varmistetaan,...

Kaksi erilaista energiaa kuluttavaa kotitaloutta
Varsinais-Suomessa moni kunta on laatinut ilmastostrategian tai -ohjelman. Aktiivisten kuntien joukkoon kuuluu myös Someron kaupunki, jonka ilmasto-ohjelma on hyväksytty kesällä 2015. Someron...

Someron uusi kaukolämpölaitos on toiminut keväästä 2015 alkaen. Laitoksen käyttöönoton myötä on laskettu, että hiukkaspäästöt ilmaan vähenevät 4,5 tonnia vuodessa, typpioksidipäästöt 6,5 tonnia vuodessa ja...